Home

Hur fungerade demokratin i antikens aten?

Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. Det var dock först med Kleisthenes reformer år 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten.. Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare. Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen. Demokratin under antiken. Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse. Undantagna var alltid kvinnor, i staden bofasta utlänningar samt slavar Demokratin gällde endast män som var medborgare i Aten, vilket innebar en fjärdedel av befolkningen. I ekklesia hade alla manliga medborgare rätt att yttra sig och rösta. Man röstade genom att räcka upp handen. Det krävdes 6000 närvarande för att fatta ett beslut Athens demokrati var inte demokratisk i modern mening - det var bara fria, vuxna och manliga medborgare som hade rösträtt. Kvinnor, utlänningar och slavar hade inget att säga till om. Det betydde att bara omkring 30000 av Athens cirka 300000 invånare fick rösta. Det motsvarar endast tio procent av invånarantalet - vilket under.

Vi använder kakor för att analysera trafik och förbättra siten. Demokrati i antikens Aten Testa Studi. Hej! Du ser I den här filmen får du veta hur de två grekiska ledarna Solon och Kleisthenes kom att förändra samhället i Aten under antiken, och vad begreppet demokrati innebar i Grekland på den tiden I antikens Grekland var Aten den största stadsstaten. Aten låg på halvön Attika i södra Grekland ().Landskapet kring Aten passar inte så bra för spannmålsodling eftersom det är väldigt bergigt. Istället odlade man mycket vindruvor och oliver som trivdes bra längs de soliga sluttningarna runt staden

Den atenska demokratin - Wikipedi

Den första kända demokratin skapades i antikens Athen. Det tidiga folkstyret varade bara cirka 185 år (507 f.Kr.-322 f.Kr.). Systemet hade dessutom stora brister: kvinnorna deltog inte i politiken och det förekom ett utbrett slaveri. I dag har demokratin utvecklats, inte minst gällande synen på allmän rösträtt och alla individers fri. Aten var närmast vår moderna förståelse för demokrati. Atenarna var närmast det vi i dag förväntar oss av en demokrati. Visserligen var det bara välbeställda män, 10-20 procent av stadsstatens invånare, som fick lova att rösta. Men de hade lika mycket möjlighet till inflytande Medborgarna i Aten provade på något nytt, de delade på makten. Det nya systemet atenarna kom på kallades för demokrati, som betyder folkmakt. Aten ville att medborgarna i staden skulle vara delaktiga i statens styrelse. I Aten var det bara fria män över 20 år som räknades som medborgare och därför bara de som kunde rösta Antikens Grekland styrdes demokratiskt. 16 maj, 2005. Artikel från Uppsala universitet. Ämne: Samhälle & kultur. Tvärtemot vad man tidigare har trott var de östra stadsstaterna i antikens Grekland både demokratiska och självständiga. Det visar doktoranden Susanne Carlsson i sin avhandling, som hon försvarar vid Uppsala universitet den.

Demokratin under antiken - Uppslagsverk - NE

Demokratins utveckling. Det här är material från boken Om Sverige. Ordet demokrati kommer från grekiskans demos som betyder folket och kratein som betyder styrelse. 500 år före vår tideräkning byggdes det första kända demokratiska systemet i antikens Grekland. Då gick den grekiska staden Aten från diktatur till en viss form av. Hur var det att vara flicka/kvinna i Sparta? kvinnorna behövde vara 18 för att gifta sig. Hustrurna var hemma på gården och jobbade och därför hade då kvinnorna stort ansvar och hade ganska stor frihet. Kvinnorna övervakade arbetet i jordbruket och kunde också delta i aktivitete

Till skillnad från antikens Grekland handlade det inte om individens röst. Den romerska republiken var ett form av representativt system. Ett mindre antal personer skulle representera den stora massan. Så var inte fallet i Aten, som tvärtom var en direkt demokrati där den stora massan, medborgarna, hade den politiska makten Hur styrdes Athen? Alla med rösträtt fick vara delaktiga i mötena. Till en början styrdes Athen av en kung, men med tiden införde man demokrati eller folkstyre. Nu var det inte hela folket som fick vara med, utan bara fria män över 21 års ålder som var medborgare i Athen. Man hade direkt demokrati-varje person hade en röst

2016-jan-08 - I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid under antiken från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur. [1] Mycket av den nutida västerländska civilisationens kultur, filosofi, vetenskap.

Enligt historieskrivarna som nedtecknade historien under Antiken, så var lagstiftaren Solon, som i sin roll som härskare över Aten från 600-talet f.kr fram tills tidigt 500-tal f.kr, var den som lade grunderna för demokratin genom att riva upp de hårda lagstiftningarna som sin föregångare, Drakon (kuriosa; Drakon är den som gett namn till uttrycket Draconian law) Athen. Athen är Greklands huvudstad och största stad. Där bor 753 500 invånare. Athens hamnstad heter Pireus. Athen var en mycket viktig stad under antiken, för flera tusen år sedan, och i staden finns flera byggnader från den tiden. Var man än står i. (43 av 299 ord

Athenska Demokratin - Mimers Brun

  1. Demokrati - antikens grekland vs vår tids i sverige, frågor! men när jag pluggar, har jag svårigheter med att veta vad som är det relevanta i en text, samt att förstå själva frågan vid skoluppgifter. Därför hoppas jag att någon här kan hjälpa mig med följande frågor: (som handlar om Antikens grekland). Jag kan absolut inte.
  2. Den som förverkligade den var ändå Kleisthenes med sina reformer, 508 f. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Den atenska demokratin var något unikt. Karta som visar var stadsstaterna Sparta och Athen fanns
  3. dre folket cracy härstammar från Kratos vilket betyder styrka eller regel, så demokrati = styre av folket.Under 500-talet f. Kr. Bestod den ateniska demokratin av en uppsättning församlingar och domstolar med personer med mycket korta villkor (vissa så korta om dagen) - över en tredjedel av alla medborgare över 18.
  4. 1.Börja med att söka information om Atens demokrati som du tycker är viktig. Skriv först en egen sammanfattande faktatext om hur Atens demokrati fungerade utifrån den fakta du samlat in under rubriken Atens demokrati
  5. Antiken. Inledning. Kommer från antikens grekland i Aten. Ca 400-500 f.v.t började den grekiska stadsstaten använda demos kratein dvs demokrati. Att det där uppstod demokrati kan ha något att göra med att i antikens Grekland fanns en mentalitet som ville hävda varje individs rätt. Utdrag
  6. I antikens Aten, födelseplatsen för demokrati, inte bara var barn nekas omröstningen (ett undantag som vi fortfarande anser acceptabelt), men så var kvinnor, utlänningar och slavar. Människor av makt eller inflytande inte var intresserade av de rättigheter för sådana icke-medborgare

hur fungerade atens demokrati. Αλλαγή ), Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Det är omöjligt att svara exakt Hur fungerade de gamla utlänningar och slavar hade inget att säga till om. Afrika og Latinamerika Antikens grekland demokrati Vi läste i historieboken s. 76-77 om demokratin i antikens Aten för att få reda på hur det var och fungerade då och jämförde med det vi lärde oss i höstas om dagens demokrati. Utifrån det jobbade vi med ett Venn-diagram för att sortera likheter och skillnader mellan hur det var då under antiken och hur det är idag (se dokument Venn-diagram - då & nu Under antiken var grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilket fungerade som små självstyrande riken, däremot hade de alla samma kultur och det var de som gjorde antiken de så unikt. I Aten fanns 300 000 invånare men bara 35 000 räknades som fria medborgare som hade en rösträtt Antikens Grekland: Så skapas demokrati . Antiken 2000 f.kr - 500 e.kr Hur vi lärde oss att organisera en stor mängd människor Antar att det skilde sig en hel del mellan olika stadsstater; det rådde väl en ganska olikartad mentalitet i t.ex. Sparta och Aten, som kanske även avspeglades i synen på barnet och barndomen

Var Athens demokrati demokratisk? varldenshistoria

Demokrati. Idag är det få som aldrig hört talas om det, men var och när hade det sin början? I denna första del om antik demokrati beger vi oss till staden Aten, där det under 500-talet f.v.t. inledde... - Lyssna på 3. Antik demokrati - Aten och demokratins uppkomst av Poddius Castus - En podd om antiken direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app Jämför det antika Athens styrelseskick med dagens demokrati. Analysera likheter vilka andra demokratiska rättigehter som ytrandefrihet, religionsfrihet, likhet inför lagen.Jämför sen idag och då. Du hittar allt om du slår lite i Ta reda på hur det är i t ex Sverige idag och i det antika grekland. 3) Redovisa

Jämför det antika Athens styrelseskick med dagens demokrati. 3) Hur skiljer sig dagens demokrati från den som rådde i Aten under antiken (ca 400-t f.kr)? 5 Det är i detta avseende som demokratin skiljer sig från andra styrelsesätt. Studien visar att dagens torg skiljer sig mycket från de första torgen under antiken. 1 Aten vs. Sparta. Den största och mest påtagliga skillnaden mellan Aten och Sparta var styrelseskicket. Aten hade vad man brukar kalla den första demokratin medan Sparta hade en mycket strikt och militärisk diktatur. Man kan diskutera hur demokratisk Atens demokrati egentligen var, endast männen hade makt. ister makt Idag är den ekonomiska krisen i Grekland ett tämligen hett debattområde. Det talas om skulder och korruption inom den grekiska regeringen, det ter sig så om den grekiska demokratin ifrågasätts. En gemensam nämnare för många människor i västvärldens demokratiska nationer är föreställningen om att vår känsla för jämlikhet och rättvisa härstammar från antikens Aten, de Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. Det var dock först med Kleisthenes reformer år 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten. Antikens Grekland Den här videon är en genomgång hur demokratin utvecklades i antikens Aten. Videon är avsedd för gymnasiets kurs Historia 1b eller Historia 100p. En fördjupningsuppgift som redogör för hur samhället i det antika Grekland såg ut. Fokus ligger på demokratin i Aten, samt kvinnorna och barnens ställning.

Samhällskunskap - Demokrati i antikens Ate

Aten vs. Sparta. Den största och mest påtagliga skillnaden mellan Aten och Sparta var styrelseskicket. Aten hade vad man brukar kalla den första demokratin medan Sparta hade en mycket strikt och militärisk diktatur. Man kan diskutera hur demokratisk Atens demokrati egentligen var, endast männen hade mak upptäckter kan tillskrivas de grekiska genierna, och idrotten som vi känner den idag härstammar från antikens Grekland. Men kanske allra mest världsomvälvande var den form för politiskt styre som uppkom i antikens Grekland - demokratin. Än idag är demokratin det mest rättvisa sätt att styra ett land på som vi känner till Hur röstade grekerna DEMOKRATIN I ATEN. Det finns små turisttåg Vi planerar att Åka till Aten nästa år i mitten av juni. Hur tidigt kan man boka Få städer har så mycket väl bevarade. 14. Utan slavar stannade Aten på hur mycket var och en betalat. Dessutom. I de rikas hus fanns det sängar,. Aten - Wikiped PPT - Antiken - Grekland PowerPoint Presentation, free Hur fungerade demokratin i Aten? by maddelin moy Antiken (Grekland) Ca 800 f.kr.-ca 300 f.kr.. - ppt ladda ne Och så begränsar vi vad de folkvalda kan göra, så att de inte inte kan besluta om att avskaffa demokratin. Ja, det låter ju bra. Det ska vi rösta igenom... Fast, först måste vi ju se till att Bob inte är statsminister längre. Demokrati är inte fullt så enkelt som att man bara ska få rösta

I Antikens Grekland började ett nytt system hur samhället skulle fungera, demokrati ta sin form. Vetenskap och kultur fick mer utrymme, men på andra människors bekostnad. Slavar blev en viktig kugge i de nya rikena som växte fram vid Medelhavet för ca 2500 år sedan Hur styrdes Aten Aten Goedkoo . Hur styrdes Athen? Alla med rösträtt fick vara delaktiga i mötena. Till en början styrdes Athen av en kung, men med tiden införde man demokrati eller folkstyre. Nu var det inte hela folket som fick vara med, utan bara fria män över 21 års ålder som var medborgare i Athen Antiken skedde som sagt i medelhavsområdet, men som vi ser här så är detta en gammal karta så jag tänkte förklara kartan lite kort så att man fattar. Det så kallade Inre havet är alltså Medelhavet. Det till söder om Medelhavet är Afrika, det norr om Medelhavet är Europa och det till öst är då Asien. Demokratin i Aten Jag kan inte garantera att det stämmer, men intuitivt känns det som yes, så måste det varit. Antikens Grekland som laboratorium. I sin forskning använder Carl Hampus Lyttkens antikens Grekland som ett laboratorium för att studera effekterna av institutionella förändringar

Antikens Grekland | Forntiden och antiken | Historia | SO

Antikens Aten Historia SO-rumme

Antikens Grekland Den här videon är en genomgång hur demokratin utvecklades i antikens Aten. Videon är avsedd för gymnasiets kurs Historia 1b eller Historia 100p En fördjupningsuppgift som redogör för hur samhället i det antika Grekland såg ut Det finns en 15 minuter lång Ben Hur från 1907, en italiensk filmatisering av Odysséen från 1911, en Pompejis sista dagar från 1913 och. Romarriket och antikens Grekland var inte helt lika, det fanns flera skillnader mellan dem. Kvinnorna var helt uteslutna i demokratin i antikens Grekland men i romarriket fanns det t.ex kvinnliga gladiatorer, men sedan blev det förbjudet Både romare och greker var väl medvetna om hur en god hälsa och en kropp i rörelse alltid går hand i hand Här tar vi med oss Atens demokrati så vi kan jämföra denna med den svenska. Jämställdheten jämförs med den egyptiska och svenska. Material: Källkritikmallen (POJKFS) Kallkritik 160208. Arbetsmaterial: Livet i en egyptisk by. Jagare & samlare Jagare & samlare. Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske Lär av antikens Aten. Det finns ett mycket bättre sätt än val och folkomröstningar att låta människor komma till tals, nämligen att återvända till den princip som en gång styrde den atenska demokratin: lottning. I det antika Aten utsågs de flesta politiska företrädarna just genom lottning Av Kaj Aalto 26 juni 2015 03:05 Aten var emellertid den klart största stadsstaten med ett demokratiskt styre och Aten har också efterlämnat flest historiska källor till hur demokratin fungerade. Impulserna till den grekiska demokratin anses främst ha kommit från de feniciska stadsstaterna i östra medelhavet

Astronomen Klaudios Ptolemaios cirka 150 e.Kr. beskrev. 3. Ge några exempel på likheter och skillnader mellan styrelsesätten i antikens Aten respektive i Rom och påverkar relationen mellan varseblivning och verklighet, gjorde förbränningsmotorn, utbredningen av järnvägsnätet, telegrafin och telefonin det för 1800-talets människor Antikens Rom eller Antika Rom kan avse Antikens Rom - det romerska riket enligt traditionen 753 f.Kr.-476 e.Kr., se Romerska riket; Antikens Rom - staden Rom under romerska rikets tid, se Roms historia; Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet Legionens uppställning under manipelsystemet Hur blev Aten en demokrati? 02 Mar, 2019 Och alla de andra kallades Thetes, som inte fick tillträde till något ämbete utan kunde komma till församlingen och fungera som jurymedlemmar; som till en början verkade ingenting, men därefter hittades ett enormt privilegium, eftersom nästan alla tvistemål kom framför dem i den senare egenskapen Antiken, demokratin i Aten. Jag behöver hjälp med frågor kring antiken. 1. Hur växte demokratin fram i Aten och varför? 2. Vad skiljer demokratin från då och nu, varför skiljer den sig

Detta är de första dokumenterade tecknen på en demokrati, och benämns idag som en primitiv demokrati. Den västerländska demokratins vagga Det som anses vara det första tecknet på vägen mot den moderna demokratin vi har idag är det demokratiska systemet i det antika Grekland på 500-talet f.Kr. Den grekiska staden Aten gick då från diktatur till en viss form av demokrati Atens demokrati: I Aten infördes demokrati under 500-talet f.Kr. Tidigare hade stadsstaten styrt både som monarki, aristokrati och tyranni. En del nutida forskare menar att en orsak till att demokrati infördes i Aten var att samhället hade utvecklats och att alltfler människor hade fått det bättre ekonomiskt Demokrati kan därav innebära en helt annan sak i exempelvis Kina än det gör i Danmark. I den så kallade västerländska demokratin inbegrips alla samhällsgrupper i begreppet folk. [2] I antikens Aten utövades den direkta demokratin genom att alla fria män samlades på ett torg och fattade beslut med handuppräckning

Laws of Solon - födelsen av demokrati i antikens Ate

Demokrati i Sverige och antikens Grekland | Jämförelse. En jämförelse mellan den direkta demokratin som var det politiska styrelseskicket under Antikens Grekland, och den representativa demokratin som kännetecknar Sverige idag. Eleven beskriver de olika begreppen samt utvecklingen för dessa. Han redogör även för systemens för- och. Antiken och det västerländska kulturarvet (Politiska system ) Grekland är ett bergsområde land som utsikter över Medelhavet, som har flera stadsstater under epoken antiken som träffades ca 700 talet f kr, som varje stadsstat styrdes av sig själv o hade sin egen stark ledare som bestämde Jämför det antika Athens styrelseskick med dagens demokrati. Analysera likheter och skillnader. Precis Ta reda på vad som menas med demokrati 2) Ta reda på hur det är i t ex Sverige idag och i det antika grekland. 3) Du kan ju kika om du hittar några intressanta titlar där och om dessa finns på ett bibliotek nära dig Hur kom det sig att Aten fick en ledande roll bland de grekiska stridsstaterna under 400-talet? Hur gick det till då staten förlorade denna position? 5. I Aten rådde direktdemokrati medan vi i Sverige har representativ demokrati. Vilken är skillnaden? Diskutera för - och nackdelar bland de två olika typerna av demokrati. 6 Demokrati Antikens Grekland Information from 2020 Have a look at Demokrati Antikens Grekland image collection. Or see related: Demokrati Antika Grekland and Demokratin Antikens Grekland Det är ingen hemlighet att man kan använda demokratin för att avskaffa demokratin I grekland kunde man ofta se skillnad på dom rika och som fattiga

hur fungerade demokratin i antikens aten / davidchita

Skip to content. Home; Author; Contact; Blog; antikens demokrati jämfört med dagen Atens demokrati var ett system som kom till cirka 500 år f.Kr. Det var ett system med direkt demokrati där invånare med rösträtt fick möjlighet att direkta rösta för eller emot olika lagförslag. Med det sagt så var det dock ingen riktig modern demokrati enligt moderna mått eftersom att alla invånare inte var röstberättigade - Antiken kan ibland räknas från forna Egypten till Västroms fall, d.v.s. 3500 f.r. till 476 e.kr, men ofta fokuserar man dock på antika Grekland och Rom (ca. 800 f.kr. - 476 e.kr). Det var stora förändringar under antiken. Hur skilde sig t. ex stadsstaten Aten från imperiets Rom? Beskriv kortfattat. - Ange några faktore demokrati, folkförsamling, arkeolog, ruin, antik, myt 2. Ta reda på följande frågor: Hur styrdes Grekland? Hur fungerade demokratin i Grekland? Vilka fördelar och nackdelar finns det med direkt och indirekt demokrati. Vad åt man, hur klädde man sig och hur bodde man i Grekland? Vilka var medborgare i Aten och vilka räknades inte som. Historiens första kända demokrati uppstod i antikens Grekland, i stadsstaten Athen. Varför uppstod den? Varför just där samt varför just då? Hur gick det till? I vilket sorts samhälle växte den fram? Vad handlade antikens demokrati egentligen om? Varför gick den under? Filosofen Aristoteles, antikens demokratiteoretiker, ansåg att demokrati var en dålig statsform

hur fungerar demokratin i antikens aten / davidchita

3) Hur fungerade demokratin i Aten ? Vilka fick vara med och röstade och vad innebär direkt demokrati? 4) Beskriv livet i antikens Sparta. Vilken uppgift hade spartanerna och vem utförde de tunga arbetsuppgifterna? 5) Ge exempel på idrottsgrenar i antikens OS I antikens Grekland avancerades det inom matematik, geometri, sjukvård, filosofi, historia, teater - sånt som man känner igen i dagens samhälle, säger Carl Hampus Lyttkens. Han har forskat sig igenom flera institutioner i det antika Grekland, främst med fokus på Athen. Från skattesystem till hur ämbetsmän valdes ut genom lotteri Vi har demokrati i Sverige så att vårt land kan vara rättvist, att ha val och rösta på de personer man vill valfritt. Dessutom att ha rätt till att säga sina åsikter. Dessutom vissa av de Grekiska bokstäverna som finns använder vi i Sverige än idag. Vi har bokstäver så att vi kan kommunicera med folk och få kontakt med folk Demokratin i Aten är ett av grekernas viktigaste arv. Aktivitet om demokratin i Aten för årskurs 7,8, Demokratin i antikens Aten. I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati i. Historia Ny film om antikens Grekland

Att Platon kan beskriva vårt samhälle och dess problem på en så detaljerad nivå flera tusen år i förväg borde säga oss att vi inte skall titta för mycket på det specifika i vår situation, utan mer på de allmänna principer som är sunda och upprätthållabara: rule of law, personlig äganderätt, personligt ansvar, suveräna stater i maktbalans (också gentemot spontana. Jämför det antika Athens styrelseskick med dagens demokrati. Analysera likheter och skillnader. Precis.. - Sida Grekland och Rom under Antiken | Jämförelse. En fördjupningsuppgift vars syfte är att jämföra antika Grekland och antika Rom. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar: - Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Greklands demokrati och republiken i Rom antikens demokrati jämfört med dagens. antikens demokrati jämfört med dagen Antikens Grekland med Aten, Delfi, Meteora & Olympia. Det var i antikens Grekland allt började. Här föddes demokratin och de flesta av alla vetenskaper. Och här föddes litteraturen, teatern och idrotten. Under en dryg vecka lär vi känna detta enstående land

Antika styrelsesätt - demokrati och republik

Pólis är ordet för stad på grekiska och när det handlande om information som rörde alla i staden så sa man att de hette politik, och det är därför vi använder ordet politik . Demokrati i antikens Aten Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ämnesfilmer. Skapa ett gratiskonto och prova över 100 filmer och quiz . demokratin i antikens Aten för att få reda på hur det var och fungerade då och jämförde med det vi lärde oss i höstas om dagens med de likheter. Det finns även en del förstavelser i stil med t.ex. bi runt 400- talet f Kr har vi fått begreppet demokrati. kvar bland skolämnena sedan antikens daga

Framtidens folkstyre - Ja, må den leva! Demokratin uti

Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen. Den här videon är en genomgång hur demokratin utvecklades i antikens Aten. Videon är avsedd för gymnasiets kurs Historia 1b eller Historia 100p. Kommentarer, frågor och synpunkter mottages. Antikens Grekland styrdes demokratiskt forskning . Antikens Grekland •Atens guldålder I kapitel fyra diskuterar jag direkt demokrati, som i det antika Aten, demokrati i ursprunglig bemärkelse. Det sägs ofta att detta är en enstegsprocess, att folket samlas och tar beslut tillsammans. Ja, men det är mer än så för folket genomför också besluten. Det finns ingen stat i vad som felaktigt kallas för en stadsstat Antikens Grekland (åk9) 23 frågor. Exempel på frågor i detta quiz. Varför var det svårt att angripa Grekland? I Sparta hade flickorna mer frihet än i Aten. Tack vare Alexanders erövringar blandades grekisk kultur med asiatisk kultur

Vilka var mest demokratiska under antiken

Aten . Som svar på en fråga om vad politik i det antika Grekland, det första landet som skall beaktas - det är Aten. Det område i den atenska polis ockuperade hela halvön Attika i centrala Grekland. Sami Aten ligger i centrum av en bördig slätt, 5 km från havet. Den dominerande ställning på den nya staten tillhörde stam adeln Athens demokrati er det bedst kendte eksempel på et forsamlingsdemokrati i en selvstændig stat af større betydning. Demokratiet blev indført af Kleisthenes i 507 f.v.t., afskaffet af makedonerne i år 322 f.v.t, men genindført flere gange i hellenistisk tid; især i perioder, da det lykkedes Athen at gøre sig fri af det makedonske overherredømme.

Därför är Antika Grekland så berömt. Det som gjort det antika Grekland så berömt är demokratin, idrotten, sagorna och skådespelen. Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska. Under antiken kallade grekerna alla andra folk för barbarer, eftersom deras språk var obegripligt. Det lät mest so Det var Sparta och Aten . Antikens Grekland - Wikipedi . Därefter tar vi oss till Grekland och analyserar vad som lade grunden till deras makt. Vi tar oss an Sparta och Aten för att se hur det var att leva i dessa stadsstater. Här tar vi med oss Atens demokrati så vi kan jämföra denna med den svenska a:5:{s:8:template;s:9541: Skip to conten Denna dramatiska kurvatur kan du följa i den här boken, som börjar i antikens Aten och vindlar sig fram till våra egna dagar. På vägen möter vi både teoretiker och praktiker som agerat eller talat för eller emot demokratin. Den vill visa hur dissensus en konstruktiv oenighet alltid präglat såväl diskussionerna om. Antikens grekland mat. Historik. De äldsta fynd man hittat i Grekland som visar att människorna övergått från att jaga och samla föda till att odla och producera egen mat är 7 000 år gamla, det vill säga från neolitikum.Den huvudsakliga födan verkar då ha varit odlad vete, havre, korn och råg samt baljväxter såsom linser och ärtor, som kompletterades med vild, färsk eller. Slavar i Aten Utgjorde en tredjedel av befolkningen En del slet hårt i gruvor, hamnar och inom jordbruket Andra var husslavar Antikens Aten Author: annst Antikens Grekland är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr. Området