Home

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Programmet, som är 3 år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik. Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi eller statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen Ekonomie kandidatprogrammet. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden. Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Ekonomie kandidatprogrammet är utbildningen för dig som vill ha en bred ekonomisk kompetens och karriärmöjligheter i många olika branscher. Efter examen kan du arbeta med redovisning, revision, finansförmedling, marknadsföring, försäljning, organisationsutveckling eller inom utrednings- och planeringsarbete. Våra studenter har hög anställningsbarhet och är eftertraktade av. Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi Antagningspoäng Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng

Han läser ekonomi kandidat med inriktning nationalekonomi och är ordförande i Ekonomsektionen. Ekonomie, kandidat Luleå, Normal, Hösten 2022. Period: Startdatum 2022-08-29, v.35 2022 Studieort. Tillbaks till programsidan för ekonomie kandidatprogrammet Termin 1-3. De tre första terminerna läses av alla studenter på programmet och är obligatoriska. Programmet inleds med en introduktion till ekonomiområdet där du får förståelse för hur de olika delarna hänger ihop Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola. Sammanfattning Södertörns högskola Program (grundnivå) Huddinge. 180 hp. Heltid Klassrum Det finns inga recensioner för Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Skriv en recension. Jobb & Lön

Ekonomie kandidatprogrammet - Södertörns högskol

Ekonomie kandidatprogram 2022/2023 - Uppsala universite

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universite

Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer Ekonomie kandidatprogrammet Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil - den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter

Nationalekonomi antagningspoäng Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogrammet med . en år 2020 hade Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Du kan arbeta med exempelvis: Affärsutvecklin

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, A, Nedanstående är endast för dig som varit på utbyte inom Ekonomie kandidatprogrammet och läst 15 hp Fek C. Nationalekonomi C, 30 hp inriktning offentlig ekonomi UU-22922 Grundutbildningen i nationalekonomi består av grundkursen Nationalekonomi A och fördjupningskurserna Nationalekonomi B och C. Kurserna kan dels läsas inom ramen för ett kandidatprogram, dels som fristående kurser. Nationalekonomi kan också läsas som huvudämne inom tre program: Ekonomie kandidatprogrammet (180hp

Ekonomie kandidat inriktning nationalekonomi 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil Nationalekonomi A ger dig en bred introduktion till ämnet. Du får med dig kunskap och förståelse för de teorier och verktyg som används för att lösa dagens ekonomiska problem ; Under HT2019 sökte 1445 personer till Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi vid Södertörns högskola varav 228 i första hand Jag har läst Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi, och nu läser jag Master's in Economics. Jag är intresserad av samhällsekonomi, public policy och demografisk.

Kandidatprogrammet ekonomi - hållbar utveckling syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet möjliggör även andra generella examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordnin Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogrammet vid Södertörns högskola 2019

Företagsekonomi 30 hp, Nationalekonomi 30 hp och Statistik 15 hp är obligatoriska. Huvudområde i examen kan vara ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi, eller statistik med ekonometrisk inriktning. Övriga föreskrifter Programmet ger behörighet att ansöka till 2-åriga masterutbildningar på avancerad nivå Mikroekonomi ger kunskaper om ekonomins mest grundläggande problem. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Mikroekonomi handlar om enskilda individers, företags och offentliga institutioners beteende och samspel, och konsekvenserna av detta samspel för ekonomin som helhet. En viktig grupp av frågeställningar rör prisbildning och resursallokering i marknader.

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv Microsoft Word - Examensbeskrivning_Ekonomie kandidat_nek_Dnr SU SU FV-3.2.5-3752-15 .docx Author: karin Studier och studentliv vid Uppsala universitet, läsåret 2015/201 Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp Plocka ihop sin egen ekonomie kandidat? 2 Poäng Nationalekonomi kandidat. För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande: - 30 hp grundkurs. - 45 hp fördjupningskurser (varav NEKG21 och NEKG31 måste ingå då de är behörighetskrav för uppsatsen) - 15 hp kandidatuppsats Programmet, som är 3 år, omfattar ett basblock med 60. Handelsteori och tillämpad mikroekonomi Nationalekonomi . Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi. 180 högskolepoäng, Södertörns högskola, Studieort: Hudding Nationalekonomer får oftast jobb i privat sektor (något överraskande för mig). Andelerna ligger mellan 50% (SU), 62% (UU) och 80% (LU)

Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik 2011-2014. 13 likes Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering Här kan du anmäla dig till Ekonomie, kandidat på Luleå tekniska universitet Vi använder cookies Träffa och chatta med skolor live på Digitala utbildningsmässan den 7 oktober! Anmäl dig nu . Nationalekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) i Sverige. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Nationalekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) i Sverige Ekonomprogrammet leder till ekonomie magisterexamen med något av ämnena ekonomis . 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 1 (5) Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance för studenter med kandidatexamen i nationalekonomi Företagsfinansiering, GN, 7,5 högskolepoäng Finansiell rapportering, GN, 30Hp webbutveckling med HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL 2011-2014 Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Ekonomie Kandidatprogrammet, inriktning informati

Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet, ekonom

 1. Välkommen till våra utbildningssidor! Här finns information om alla utbildningar vid Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School. Här hittar du också all information som du behöver när du studerar vid institutionen. Studera hos oss. Våra utbildningar
 2. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering ; Utbildning: Ekonomie kandidat, Uppsala universitet
 3. erna: företagsekonomi 30 högskolepoäng, nationalekonomi 30 högskolepoäng, statistik 15 högskolepoäng samt juridisk översiktskurs 15 högskolepoäng. Dessa kurser bildar en gemensam grund för utbildningen
 4. er på Antagningspoäng.se Det föreligger dock skäl att ifrågasätta magisterexamensrätten i företagsekonomi vid Blekinge tekniska högskola på grund av bristande.
 5. en 2020 eller senare ges möjlighet att inom ramen för programmet fördjupa sig inom Business and Data Analytics
 6. Ekonomie kandidatprogrammet ger dig en bred kunskapsbas inom ekonomi och förbereder även för internationell verksamhet. Du kan välja mellan att profilera dig i antingen företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller i statistik. Programmet erbjuder dig även stora möjlighe.

Ekonomie kandidatprogrammet har ett varierat upplägg och valfriheten är stor vilket ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen. Civilekonom Uppsala Universitet med inriktning Nationalekonomi C/D nivå. Har sedan 1995 arbetat med kapitalförvaltning på Nordiska- och Aragon Fondkommission,. Med denna utbildning i bagaget har du därför många vägar att välja mellan när du ska söka jobb. st 180 hp (där. Civilekonom 180 hp med inriktning redovisning. Utbildningen inom programmet avslutas efter tre år. Då får du en ekonomie kandidat­ examen Antagningspoäng i urval 2, hösten 2017: Inriktning. Antal antagna. BI. BII. HP Ekonomie kandidatexamen Förleden ekonomie i kombination med kandidatexamen används för följande huvudområden: Ekonomisk geografi Ekonomisk historia Finansiell ekonomi Företagsekonomi Rättsvetenskap Nationalekonomi Utöver vad som krävs för kandidatexamen enligt högskoleförordningen och de lokala reglerna vid Göteborgs universite Nationalekonomi (krav för ekonomie kand/magister. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring. Under HT2019 sökte 517 personer till Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 88 i första hand

Ekonomie kandidatprogrammet, termin 1 -6 Göteborgs

 1. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Jag fick 1,1 på högskoleprovet nu i våras och har sökt mig till kandidatprogrammet i ekonomie Lund . Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogram vid Lunds . Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi
 2. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Jag fick 1,1 på högskoleprovet nu i våras och har sökt mig till kandidatprogrammet i ekonomie Lun
 3. erna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig Det är universitetets.
 4. st 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade.
 5. 4 använder metodböcker4 med fokus på att skriva, presentera och opponera, gemensamma uppsatsanvisningar samt vetenskapliga artiklar

Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Ekonomie kandidatprogram 2021/2022. Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring Kandidatprogram i företagsekonomi Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022 - Uppsala . Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som. Ekonomie kandidat kurser kandidate Sold Direct - kandidat . erna är obligatoriska och läses gemensamt. Ter; Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde a på KTH Se styrdokument om inriktning för magisterexamen med ämnesbredd på KT ( Ekonomie kandidatprogram, HT20 180 HP, 100 % ) ( Ekonomie kandidatprogram, VT21 180 HP, 100 % ) Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får.

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds . Funderar du på att börja studera i Stockholm har vi samlat bra information om Stockholms universitet program för dig att ta del av. Universitetet ger dig bra meriter och kunskap att ta med dig ut i arbetslivet och det finns många olika program att välja på. Delkurse Ekonomie Ekonomie kandidatexamen Förleden ekonomie i kombination med kandidatexamen används för följande huvudområden: Ekonomisk geografi Ekonomisk historia Finansiell ekonomi Företagsekonomi Rättsvetenskap Nationalekonomi Utöver vad som krävs för kandidatexamen enligt högskoleförordningen och de lokala reglerna vid Göteborg Examensmålen för ekonomie kandidatexamen. Handelshögskolans Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics är en bred utbildning med möjlighet till specia-lisering under det tredje året. I utbildningen ingår bland annat företagsekonomi (såsom marknadsföring, management, redovisning och fi nansiering), nationalekonomi, statistik, juridik och etik Lund, Kalmar län, Sverige 84 kontakter. Gå med för att skapa kontakt HUSET UNDER BRON AB. Lunds universitet. Anmäl profilen Info Jag är nuvarande student på Lunds Universitet inom Politices kandidatprogrammet med inriktning Nationalekonomi. Mina tidigare erfarenheter i arbetslivet inom. 2

Ekonomie kandidat inriktning företagsekonomi Nationalekonomi ingår i flera kandidatprogram, men du kan även läsa fristående kurser i nationalekonomi med inriktning mot olika forskningsområden som exempelvis arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi, diskriminering, ekonometri, och internationell ekonomi Nationalekonomiska institutionen 2015-05-05 och gällde från och med 2015-05-05 , vårterminen 2016. Allmänna uppgifter Kursen är en fördjupningskurs i ämnet nationalekonomi och ingår i samtliga inriktningar inom ämnet. Kursen kan endast läsas av studenter inom ekonomie kandidatprogrammet. Handledning ges på svenska eller engelska.

Valbara kurser Ekonomie kandidat. Kurser inom programmet. Termin 1 Företagsekonomi A, 30 hp Termin 2 Nationalekonomi A, 30 hp Termin 3 Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp Termin 4-6 Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby

Inriktningar inom handelsrätt | Institutionen för

Kandidatexamen Nationalekonomiska institutionen

Universitet Ekonomprogrammet, inriktning företagsekonomi, redovisning och finansiering 1997-2002 Heltid, ekonomie magisterexamen 180 hp Uppsala Universitet Universitet Nationalekonomi B 1999, en termin Heltid, 20 hp University of Calgary Högskola Fastighetsmäklare 2006-2008 Fastighetsrätt A och B, 15 hp, Byggnadsteknik, 7, Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur. Det handelsrättsliga ämnet innehåller kurser med inriktning på affärsjuridik, skatterätt och arbetsrätt. Våra kurser kan läsas både inom ett program eller som fristående kurser. För den som vill bli godkänd eller auktoriserad revisor ingår kurser i handelsrätt som ett obligatoriskt moment inom inriktningen redovisning och revision Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi 752 16.81 228 18.31 532 17.89 542 LIU-50004 Kognitionsvetenskap, kandidatprogram CTH-50005 Elektroteknik, civilingenjör, kandidatexamen LNU-62003 LNU-62004 Yrkeskunnande och professionsutveckling, mast Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program.Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier efter eget intresse, och en bred arbetsmarknad väntar för alla lundaekonomer Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning

Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 h Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer Antagningspoäng till stockholms universitet. Hej! Det här är stockholms universitet Kandidatexamen ekonomi. För en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde krävs exakt 180 hp (högskolepoäng), dvs. heltidsstudier under tre år, varav minst 90 hp inom Ekonomie kandidatprogram (180 hp) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Norden Utbildningen leder till en kandidatexamen i huvudområdet data- och. Ekonomie kandidatprogrammet. Med en ekonomie kandidatexamen har du en bred arbetsmarknad framför dig. Som ekonom finns det många olika områden du kan jobba inom beroende på din profil - den inriktning du läst, dina intressen,.

Program på grundnivå Nationalekonomiska institutionen

Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022 - Uppsala . Kandidatprogram i företagsekonomi ges endast på Campus Gotland. programmets gång goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet som Uppsala universitet och Företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten. En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämne

Ekonomie kandidatprogram Lunds universite

Ekonomie kandidat, lund, uppsala Inlägg av HA1234 » lör 11 dec, 2010 22:13 Har sökt ekonomie kandidat till våren och hamnat på reservplats 18 i lund respektive 20 i uppsala efter 1:a urvalet Bland de tio mest populära programmen syns även andra utbildningar som ekonomie kandidatprogrammet på Lunds universitet, Socionomprogrammet i Stockholm samt ekonomie kandidat i Uppsala Generella. Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Därefter följer en termin där du läser statistik och handelsrätt. Gruppanmälan termin 1-3 - läs detta noga! För de första tre. Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds . erna och urvalsgruppern Nationalekonomi C. Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi, 7,5 hp. Behörighet: Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik eller matematik Nationalekonomi C, inriktning arbetsmarknadsekonomi består av kurserna Analys av ekonomiska data, Arbetsmarknadsekonomi samt kursen Examensarbete. Kurserna Analys av ekonomiska data och arbetsmarknadsekonomi läses på halvfart. kandidatexamen från Pol kand-programmet, med inriktning nationalekonomi, hösten 2012. Jag har också en masterexamen från Universitetet i Bergen från 2017. Saga Brors Hej! Jag heter Saga Brors, är svensk och 23 år ; Från Kandidatexamen till Masterexamen. Kanske känner du att du vill rent av forska i ämnet eller få ännu mera kunskap Skip to content. Home; Author; Contact; Blog; kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universite

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds

Ekonomie kandidatexamen Örebro. Ekonomie kandidatexamen.En ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav - minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ett av huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi (kurser med beteckningen G1N, G1F/G1E och G2F/G2E) inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst. Här finns mer än 40 forskare verksamma inom ekonomisk historia, ekonomi, samhällsvetenskap och medicin Home » Uncategorized » handelshögskolan särskilda meriter flashback . 29 Aug. By; In Uncategorized; Comments None Non

Ekonomi - hållbar utveckling Externwebbe