Home

Arbetsmiljö verktyg

Upptäck OSA-verktygen för kommun- och regionsektorn - Suntarbetsliv

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden Arbetsmiljöverktyget gör det enkelt att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inga dyra utbildningar, tidskrävande verktyg eller systemtrötta chefer. Hur bra som helst! Boka demo Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig. Här hittar du riktigt bra stöd på vägen! Välj ämne SAM Kommunikation Ledarskap och organisation Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Hållbar rehabilitering Visa enbart verktyg från Suntarbetsli Maskiner och arbetsutrustning. Maskiner orsakar många arbetsskador. Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta. Föreskrifterna om maskiner riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer. Du som är maskintillverkare måste följa en viss procedur innan maskinen släpps ut på marknaden eller tas i drift. Maskiner Produkten för systematiskt arbetsmiljöarbete ger er ett gemensamt arbetsflöde för att driva ert förbättringsarbete framåt. Skapa förutsättningar för lagefterlevnad genom att visualisera aktuella arbetsmiljöföreskrifter. Synliggör vilka mål, mätetal och aktiviteter som är prioriterade för året. I produkten finns funktioner för riskanalys och.

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700

Checklistan ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka chefens egna arbetsmiljö. Checklistan har flera användningsområden. Du kan till exempel använda den som: Underlag vid utvecklings- och medarbetarsamtal. Underlag för dialog i samverkansgrupp eller skyddskommitté Välkommen till vår webbplats. Här kan du hitta information, inspiration och verktyg för dig som arbetar med, eller är intresserad av, arbetsmiljö Suntarbetsliv ger dig inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats i kommuner, regioner och kommunala företag. Hur kan vi hjälpa dig? Jag vill ha hjälp med Jag vill ha hjälp med SAM Ledarskap och organisation Organisatorisk och social arbetsmiljö Kommunikation Hållbar rehabilitering Fysisk arbetsmilj Det finns många yrkesgrupper som använder vibrerande arbetsutrustning. Några exempel: snickare - sticksåg, cirkelsåg, tigersåg, borrmaskin, skruvdragare. montörer, svetsare och mekaniker - slipmaskin, mutterdragare, vinkelslip, polermaskin

Hem - Arbetsmiljöverktyge

 1. Vi har ett stort sortiment av svets, verktyg, arbetsmiljö, och personlig skyddsutrustning, till grossistpriser! 010-200 78 28 | Chatta med oss vardagar 8-17 | info@industia.s
 2. När du satt dig in i föreskrifterna med hjälp av OSA-kompassen kan du upptäcka Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen. Där finns olika aktiviteter som används på till exempel arbetsplatsträffar. Ett steg i taget jobbar ni tillsammans för att ta reda på nuläget, hur ni vill ha det hos er och hur ni kommer dit
 3. Verktyget Vår arbetsmiljö hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön. Det är en bra utgångspunkt i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsammans går ni igenom områden som påverkar er vardag. Ni skapar samsyn kring: Vad som fungerar bra; Vad som kan förbättras; Vilka områden som kan prioritera
 4. GIA är en förkortning för Guarding - Informationssystem om Arbetsmiljö och är ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. GIA-systemet är utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag

Relevanta verktyg. Arbetsmiljöutbildningen; Digi-ronden; Buller - trimma din ljudmiljö; ErgoArmMeter - Rätt belastning för armen; Ljudguiden för förskolan; Ljus - Anpassa din arbetsbelysning; Forskning. Arbetsmiljö för köksbordsjobbare; Mjukare miljö sänker stressen i intensivvården; 5 smarta förslag för bättre hemsjukvår Fler verktyg i arbetsmiljöarbetet Forma kontoret - guide från Prevent; Skriften Arbetslivsinriktad rehabilitering från SKL Vägen till väggen - Vägen till väggen - metodstöd för chefer och medarbetare från SKL; Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika; Checklista för att förebygga hot och våld på arbetsplatse Nu erbjuder Arbetsmiljöverket ett digitalt verktyg för att kartlägga och jämföra genusskillnader i arbetsmiljön i olika verksamheter. Arbetsvillkoren skiljer sig ofta åt i kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Genom att jämföra kan man synliggöra skillnader, är tanken med verktyget. Pröva Arbetsmiljöverkets verktyg

Verktyg - Suntarbetsli

 1. Forskning visar att arbetsplatser med ett aktivt rehabiliteringsarbete och som arbetar förebyggande med arbetsanpassningar är friskare arbetsplatser. • Agera på tidiga signaler • Ha tydliga och etablerade rutiner • Ha regelbunden kontakt • Ha rutiner för samarbete med andra parter • Lär av erfarenhete
 2. Arbetsmiljö­verkets enkät­verktyg mäter säkerhets­klimatet på en arbets­plats genom att ställa ett antal frågor eller påståenden till alla anställda. Läs mer om detta i rapporten Syna säkerheten på din arbets­plats eller gå till enkätverktyget
 3. Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder
 4. Ett verktyg som också har inverkan på arbetsmiljön är fönen. Föning görs ofta och under så lång tid att det är viktigt att fönen inte blir för tung att arbeta med. En tung fön sliter på arm, handled och hand
 5. Verktyget Vår arbetsmiljö hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön. Det är en bra utgångspunkt i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsammans går ni igenom områden som påverkar er vardag. Ni skapar samsyn kring: Vad som fungerar bra. Vad som kan förbättras

Maskiner och arbetsutrustning - Arbetsmiljöverke

 1. Verktyg och material för arbetsmiljöarbete - Skapa en hälsosam arbetsmiljö - tillsammans. Både arbetsgivare och medarbetare behöver jobba tillsammans med att skapa en trevlig och hälsosam arbetsmiljö. I dagens samhällsläge har det blivit vanligt med arbete hemifrån på distans
 2. https://vararbetsmiljo.suntarbetsliv.seSuntarbetsliv ger inspiration, tips och konkreta verktyg för dig som jobbar med arbetsmiljö och vill skapa en attrakti..
 3. Frågeformulär om psykosocial arbetsmiljö. Oavsett inom vilken bransch man arbetar eller vilket yrke man har är den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar. Använd med fördel detta frågeformulär som ett verktyg i ert fortsatta arbetsmiljöarbete och använd det regelbundet
 4. Arbetarskydd är Sveriges största nyhetstidning om arbetsmiljö. Vi står för en kritisk granskning av företeelser i Arbetsmiljösverige. Men är också ett konkret verktyg för dig i ditt arbetsmiljöarbete, oavsett vad du arbetar med och var
 5. Med ett digitalt verktyg som BeyondLuna är det möjligt att skapa ett sociogram på några få ögonblick. Med hjälp av den guide som finns på sidan skapar du snabbt upp din grupp och medlemmar. Efter att du gjort det skapar du en mätning där du lägger till de frågor som du vill skapa ett sociogram för

Stort sortiment av svets, verktyg, arbetsmiljö, och personlig skyddsutrustning. Om oss. Just nu kampanj på andningsskydd! Våra kampanjer. I lager. 1/16 P-NML NOZZLE . 82,00 kr. Gå till. I lager. 1/32 A-NML NOZZLE . 573,00 kr. Gå till. Populärt just nu! Gå hit. I lager. 2M Bromsrengöring 10 Arbetsanpassningar är en individuell åtgärd i arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta eller återgå i arbetet. Prehabguiden, ett verktyg från Suntarbetsliv, ger tips och stöd i arbetsanpassningar och arbetslivsinriktad rehabilitering

Fysisk arbetsmiljö Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under coronapandemin - en ögonblicksbild under 2020 Här kan du läsa och ladda hem vår rapport innehållande analyser baserade på nyinsamlade data från det svenska näringslivet om arbetets organisering och arbetsmiljöarbetet samt vidtagna arbetsmiljöåtgärder under coronapandemin våren 2020 Många är vibrationsexponerade i sitt arbete men även de som inte använder vibrerande verktyg på jobbet kan bli exponerade på fritiden. På grund av en dålig kontroll på arbetsplatser, ett upruvat tempo och en bristande medvetenhet om problemet med vibrationer har vi som arbetar på AMM de senaste åren sett en allt ökande tillströmning av vibrationsskadade patienter Suntarbetsliv ger inspiration och verktyg i arbetet för friska arbetsplatser. Du får exempel på hur andra arbetar, konkreta metoder för att sätta igång direkt och det senaste inom forskningen. Utbildningsmaterial och olika verktyg för att säkerställa en god arbetsmiljö finns samlat på en digital plattform Tala om arbetslivet! Metodmaterial för alla som på olika sätt arbetar med att tala om arbetslivet i undervisningen, med utgångspunkt i de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument. SBAB och Make Equal har skapat Respekttrappan- ett verktyg i sju steg för att skapa mer inkluderande arbetsplatser Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), självstudiekurs. Få full koll på Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du ska arbeta för att uppfylla kraven och skapa en sund arbetsmiljö! Arbetsmiljö. Skyddsombud

Stratsys - Systematiskt arbetsmiljöarbet

 1. Hammex Verktyg AB. Hammex Verktyg AB tillverkar verktyg avsedda för Stenhuggeri och kyrkogårdsförvaltningar med fokus på hög kvalité & korta leveranstider. Vi utvecklar ständigt nya verktyg och produkter för att uppfylla de krav som ställs på säkerhet och arbetsmiljö, Markdubbsmetoden är ett exempel på en sådan produkt
 2. Verktyg och metoder. Patientsäkerhet är en ständigt närvarande fråga i det dagliga arbetet i alla delar av vården. Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns ett antal hjälpmedel i form av verktyg och metoder som i sin tur innehåller till exempel mallar. Det finns exempelvis verktyg som underlättar systematisering av.
 3. ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Medvetenhet om risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön behöver finnas hos organisationen - men också hos individen själv. Digitala verktyg ger nya möjligheter att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Med dagens föränderliga arbetsliv och ökande ohälsa, kommer frågan om hållbara medarbetare allt högre.
 4. Filmer och fakta från Prevent om arbetsmiljö och arbetsteknik för dig som arbetar med städning. Allt om städ - förbättra arbetsmiljön för städare. Digital arbetsmiljö - Digi-ronden. Digi-ronden är Suntarbetslivs nya verktyg för digital arbetsmiljö, och ska ge stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö
 5. arium: Användbara verktyg vid konflikter. På Partsrådets se

Verktyg för en hälsosam arbetsmiljö. En utbildning som bygger på medarbetarnas egna erfarenheter och lösningar har ökat återhämtningen och minskat arbetsbelastningen, inte minst för cheferna i Göteborgs stad. - Jag inser att allt inte hänger på mig. Medarbetarna fick berätta och jag fick vara tyst. Det blir mer hållbart Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA. Här har vi samlat utbildningar, checklistor, enkäter och digitala verktyg som hjälper dig att jobba med frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, arbetstid, konflikter och mobbning. Du kan också lära dig mer om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och vad Arbetsmiljöverkets. Arbetsmiljö och Hållbart arbetsliv Appen är ett webbaserat verktyg som stöttar i arbetet med frågor kring ett hållbart arbetsliv. Materialet som förmedlas i appen utgår från tjänsterna Ursäkta röran, Fånga tidiga tecken och Välkommen tillbaka

Chefens arbetsmiljö - Suntarbetsli

Mur & Puts Verktyg. Verktyg & Maskiner Mur & Puts Verktyg. Filtrera. Sortera. Återställ alla filter. Sortering. Artikelnummer A-Ö. Artikelnummer Ö-A. Produktnamn A-Ö Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. Det vänder sig till organisationer som är angelägna om friska arbetsplatser och att vara attraktiva arbetsgivare. Här får ni stöd i att utveckla chefernas organisatoriska förutsättningar så att de kan utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra Chefoskopet är ett verktyg som vänder sig till ledningsgrupper som vill förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö. Har cheferna goda organisatoriska förutsättningar så kan de utföra sitt uppdrag och samtidigt må bra. Detta är betydelsefullt för chefen och medarbetarna, arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet

Europeiska arbetsmiljöveckan markerar den officiella lanseringen av kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt, som fokuserar på belastningsbesvär. På den flerspråkiga kampanjwebbplatsen, som lanserades tidigare denna månad, finns många olika typer av information, publikationer, fallstudier, praktiska verktyg och riktlinjer Under augusti genomförde de två facken Unionen och Sveriges Ingenjörer en medarbetarundersökning på Paradox som avsåg arbetsmiljön. Undersökningen gjordes i Paradox svenska verksamhet. Av drygt 400 anställda valde 133 att delta i undersökningen och 44 procent uppgav att de har upplevt kränkande/felaktig behandling enligt det underlag som Breakit tagit del av Helena Engelke är strategisk kommunikatör på Suntarbetsliv. Rollen innebär att planera för kommunikationen av de verktyg och stöd Suntarbetsliv utvecklar, så de kan bli kända och använda på arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag Arbetsmiljö i praktiken. Arbetsmarknadsansvariga på Hästnäringens Nationella Stiftelse och rådgivare på Hushållningssällskapet gav sina tips om hur hästföretagare kan arbeta med arbetsmiljöfrågor. Se webbinariet i efterhand här. Hur kan du som hästföretagare arbeta praktiskt med arbetsmiljöfrågor Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att anmäla allvarlig olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket. En anmälan gör det möjligt för Arbetsmiljöverket att snabbt ta sig till arbetsplatsen för att utreda händelsen och genomföra en inspektion

Mindre grus i vardagen med Digi-ronden - Suntarbetsliv

Ledningssystem - ett verktyg för bättre arbetsmiljö. Med hjälp av ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö kan organisationer skapa ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, och därigenom. ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda. I förlängningen bidrar ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete även till minskade. Arbetsmiljö är ett brett begrepp och omfattar allt möjligt som påverkar oss i vårt arbete. Fysiskt, socialt och organisatoriskt. Vår arbetsmiljö förändras i takt med att digitalisering, nya affärsmodeller och nya sätt att driva verksamhet införs i våra organisationer. Samverkan, arbetsbelastning och gränser mellan arbete och. Arbetsmiljö och hälsa Lön och förmåner Sjukfrånvaro, semester och ledigheter Kompetens- och karriärutveckling Arbetstid Att vara anställd Nyanställd Stöd och verktyg Kommunikation och grafisk profil Lokaler och parkering Inköp, faktura, ekonomi Resa i tjänste

Hur stor klimatpåverkan kommer människors resor till och från ett nybyggt område att generera - och hur kan vi planera mer klimatsmart? Göteborgsregionen har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter Verktyg för skolans arbetsmiljö En uppföljningsstudie av arbetsmiljö och välbefinnande bland personal inom projektet Skolmiljö 2000 Susann Häggqvist. ARBETE OCH HÄLSA Redaktör: Staffan Marklund Redaktion: Mikael Bergenheim, Anders Kjellberg, Birgitta Meding, Gunnar Rosé Zoom är ett verktyg för att delta i webbmöten. Zoom är tillgängligt för såväl medarbetare som studenter. Med hjälp av Zoom kan du även dela en whiteboard, dela din datorskärm och visa olika program, till exempel Powerpoint. Använder ni webbkameror kan ni också se varandra. Instruktioner för Zoom. Arbetsmiljö vid tillfälligt. OSA-kollen är ett kostnadsfritt digitalt verktyg från Suntarbetsliv som hjälper arbetsgrupper att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper er att uppfylla kunskaraven. Det riktar sig till alla typer och storlekar av arbetsgrupper. Verktyget består av. Innehåll. Arbetsmiljöutbildningen består av sex utbildningsmoduler som följer stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter utbildningen har deltagarna fått ökade kunskaper om sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och hur man kan arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö. 6 - Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Information, inspiration och verktyg inom - mynak

Många vill bli bättre på att ge konstruktiv feedback för att höja kreativiteten och kvaliteten i projekt och samarbeten. Ett effektivt sätt är utbilda i hur man kan göra det. Här får du tips och ett verktyg för att utveckla er feed forward-kultur. Byråcoachen ger också föreläsningar inom detta till hela byrån Hem » Verktyg och publikationer » Publikationer » Sammanfattning - distansarbete och hälsorisker i samband med covid-19-pandemin: exempel från arbetslivet och politiska konsekvense

Startsida - Suntarbetsli

Arbetsmiljöverket har även tagit fram en vägledning, Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö, som ska ge arbetsgivare konkreta råd och stöd i tillämpningen av föreskrifterna. Du hittar länk föreskrifterna och vägledningen under i rutan Länktips nedan. Stöd och verktyg ‎Prevents app Checklistor om arbetsmiljö ger dig checklistan i mobilen eller surfplattan. Appen innehåller två checklistor; en för bemanningsbranschen och en för skogsbruket. Välj checklista när du startar appen för första gången. Använd appen så här: • Välj bort frågor som inte passar. • Besvara Standardisering - ett viktigt verktyg för arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Standarder syftar till förbättrad säkerhet med ett kvalitetsmärke, minskade kostnader, förbättrad arbetsmiljö, samt som miljö- och konsumentskydd

Vibrationer - Arbetsmiljöverke

Utbildningar i arbetsmiljö. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är en avgörande, gemensam faktor för alla framgångsrika verksamheter. Odeas ger era chefer, ledare och medarbetare den kunskap och de verktyg de behöver och hjälper er att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete BAM- utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden och vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Ni kommer få med er konkreta verktyg som ni kan använda er av för att lyckas med arbetsmiljöarbetet Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg Det övergripande syftet med projektet är att skapa kunskap om hur ett långsiktigt arbetsmiljöarbete praktiskt kan integreras och fungera inom hästnäringen och på sikt bidra till ett hållbarare yrkesliv Verktyg och mallar. A3-metoden är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut. Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda papper

Arbetsmiljön ska beaktas och riskbedömningar ska göras inför beslut i verksamheten, vid upphandling och inköp av inredning, verktyg, utrustning och IT-lösningar samt vid nybyggnationer, underhåll av lokal och inhyrning av lokal Afa Försäkring vill att varje arbetsplats ska vara så säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Därför arbetar vi ute i kommuner, landsting och regioner för att förbättra arbetsmiljön. Vår skadedatabas innehåller 13 miljoner ärenden och är grunden för vårt förebyggande arbete Arbetsmiljön i motorbranschen har förbättrats på senare år. Moderna verktyg, lokaler och hjälpmedel har ersatt tunga lyft och dålig arbetsmiljö. Men riskerna är fortfarande många, och därför är det viktigt med kunskap om hur man förebygger risker och undviker skador.. Många som arbetar i motorbranschen kommer i kontakt med kemikalier.På fordonsverkstäder finns risk för att. 8 tips för bättre digital arbetsmiljö. Medarbetarna i välfärden använder digitala verktyg varje dag. Därför behöver den digitala arbetsmiljön bli en tydligare del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det föreslår Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal i en rapport om välfärdsteknik Belastning och arbetsmiljö i Sverige. Människans kropp behöver en blandning av rörelse, belastning och återhämtning. Att komma till rätta med belastningsproblematik är viktigt i arbetsliv och arbetsmiljö.Människors behov av omväxling för att ha en bra hälsa är viktigt att ha i beaktande när arbetsplatser utformas. En dålig arbetsmiljö kan inte kompenseras helt av att en person.

Industia - Produkter inom svets, verktyg, arbetsmiljö m

Arbetsmiljö. Tillsammans hjälps Med enkla verktyg och tjänster får du all hjälp du behöver för att jobba hållbart och affärsmässigt. Läs mer. Ledningssystem. I partnerskap med SafetyNet kan vi erbjuda ett Nordiskt ledande digitalt ledningssystem för att hantera hälsa, säkerhet,. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete Mattias Åteg,1 Olle Nygren,2 Ing-Marie Andersson,1 Jonas Laring,3 Greg Neely2 och Gunnar Rosén1 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete (SMARTA) Temaledare: Marita Christmansson 1

Video: Så använder du verktyget - Suntarbetsli

Sveriges oberoende nyhetstidning om arbetsmiljö når över 26 000 läsare. Nyhetstidningen Arbetarskydd står för en kritisk granskning av företeelser i Arbetsmiljösverige. Men är också ett konkret verktyg för dig i ditt arbetsmiljöarbete, oavsett vad du arbetar med och var. Tidningen går till vitt skilda yrkesgrupper över hela landet Arbetsmiljölagen kapitel 2, 8 § säger att det I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov ska finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.. Dessa funktionskrav finns alltid på arbetsmiljön, oavset.. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljön fungerar optimalt, och i detta arbete är riskbedömning ett viktigt verktyg. Arbetstagarna har också ett ansvar, att informera sin arbetsgivare eller annan ansvarig person på arbetsplatsen om vilka hinder, risker och potentiella faror de stött på i sitt arbete Kan vänskap på arbetsplatsen ha en funktion utöver god stämning bland kollegorna? Forskning visar bland annat att det är viktigt för integrationen - dessutom kan det vara ett verktyg för bättre arbetsmiljö med effektivare team och resultat. Den 1 oktober håller Lernia, som arbetat med vänskap som integrationsmotor, ett frukostseminarium på temat

Vår arbetsmilj

För arbetslivet Fäll ut undersidor för För arbetslivet. Hitta utbildningsanordnare Verktyg för omställning Uppdragsutbildning - snabb väg att höja personalens kompetens Ledningsgruppsarbete Lärande i arbete (LIA) Starta en yrkeshögskoleutbildnin STEG 4 - din arbetsmiljö. Hur ser arbetsmiljön ut? Arbetar du ofta under hårda förhållanden utomhus eller använder dina verktyg ofta bör du välja en robust verktygslåda i metall eller hårdplast. Om du istället använder dina verktyg i inomhusmiljö eller mer sällan räcker det med en verktygslåda eller verktygsväska Så här hittar du rätt verktyg för dina behov. Om du vill utrusta arbetsplatser, verkstäder, servicefordon, hantverkare eller montörer med verktyg som passar branschen och dina behov, är det med det omfattande Conrad-produktsortimentet ingen stor handling

STELLA - verktyg för incidentrapportering. Från Lärarförbundet Katrineholm 2021-09-13 Mer från avdelningen. Det är mycket viktigt att skriva anmälningar när det gäller arbetsmiljö och tillbud, både avseende elever och dig själv som personal. Läs vidare för att förstå varför Alla inlägg HMS system HMS verktyg arbetsmiljö arbetstillstånd systematiskt arbetsmiljöarbete. Registrera dig på våra kostnadsfria webbinarium och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats. Registrera dig här Mer artiklar Drakegatan 7, 412 50 Göteborg 031-7578150

GIA - Ett verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete - BY

Arbetsmiljö. Finja Betong vill vara en ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar systematiskt för en bra och säker arbetsmiljö och för likabehandling, jämställd­het och mångfald. För Finja Betong är omsorg om människan en central del av att jobba hållbart. Det omfattar allt ifrån externa frågor såsom lokala. Ecophon E-verktyg. Ecophon erbjuder flera användbara verktyg för de olika faserna i byggprocessen, bafflar och undertaksystem. Dessa bidrar till en god arbetsmiljö genom att förbättra människors välmående och prestation. Vårt löfte »A sound effect on people« är kärnan i allt vi gör Här får arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda ett verktyg i arbetet att arbeta med den här arbetsmiljöfrågan. Handledning som verktyg för en inkluderande arbetsmiljö. Använd handledningen Mobbad, trakasserad, diskriminerad? som ett stöd i ditt arbete för en inkluderande arbetsmiljö Verktyg för arbetsplatser. www.euregenas.eu Avtalsnummer 20101203 En god arbetsmiljö ger friska och produktiva medarbetare Avslutningsvis kan (personal)chefer och företagshälsovård spela en viktig roll för att ha uppsikt öve Arbetsmiljöverket har tagit fram en sida med råd och tips avseende arbetsmiljö för chefer och medarbetare vid arbete i hemmet. Tips för de som arbetar hemifrån. Arbetsmiljöarbete och covid-19. Nästan alla arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset och behöver vara beredda att förändra sina egna riktlinjer och rutiner med kort varsel

Exponerad stomme bryter av - Tidningen Trä

Ergonomihjälpen - Suntarbetsli

För att säkerställa en god arbetsmiljö långsiktigt krävs ofta färdigheter, verktyg, metoder och lösningar. Goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla och är något som alla på arbetsplatsen måste medverka för att uppnå Nytt nummer: Tröst, verktyg och stort tema om i-terapi. Förmåner. Hur skapar du hopp hos klienter, patienter och anhöriga? Och vad är internetbaserad psykoterapi? Om det och mer kan du läsa om i höstens nya nummer av Socionomen. I nya numret visar socionomen Lisa Sand, som är medicine doktor och specialist i palliativ vård, hur du. Hem / Verktygs­maskiner Produktkattegorier Välj en kategori Märkning på metall (29) Rund \ indexerings-bord (8) Verktygs­hållare (3) Spännelement (10) Kylmunstycken för skärvätska (2) Robot­utrustning (4) Verktygs­maskiner (7) 3D Printer (1) Arbetsmiljö produkter (5) Produkter (2

Tjänstepension · Lärarnas RiksförbundQUIZ: 10 JA eller NEJ – vad kan du om dörrar och fönster? – ByggnadsarbetarenGenustänk i arbetsmiljöarbetet – så gör man - Suntarbetsliv

Sharepoint används för att skapa virtuella arbetsplatser, för att hantera dokument och information jämställd arbetsmiljö, berättelseverktyget Make Equal Stories, samt processtöden Jämlikhetsresan, Jäm-ställdhetscertifiering och MakeEQuality. Flera av de verktyg som erbjuder statistik, mätning och berättel-ser, såsom Clusjion, Equalytics, Jämställdhetskartan och Make Equal Analytics, är visserligen avsedda at Du behöver verktyg som klarar jobbet utan avbrott. Därför har vi utvecklat batteridrivna verktyg som ger samma kraft som sladdade verktyg, men utan att du hindras av släpande kablar på golvet. Och vi har utvecklat batterier som klarar av en hel dags arbete utan omladdning Verktyg för friska arbetsplatser. 25 oktober 2018. Hallå där, Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin som leder ett forskningsprojekt där kommuner använder ett verktyg för att förbättra arbetsmiljön. Vet vi idag hur man får en friskare arbetsplats