Home

Vad är litteratur för dig

En definition på betydelsen av ordet litteratur kan vara lite spretig och oklar. Text är bokstav efter bokstav som formas till ord. Ord för ord som formas till meningar. Mening för mening som formas till en text. Som tillslut blir litteratur. Litteratur är text och berättelser Aristoteles säger om litteratur att i motsats till nyheter och historia skriver den om det allmängiltigt mänskliga. Alltså är litteratur något som är obunden av tid och kan vara lika relevant om många år medan nyheter och historia är bunden till en subjektiv beskrivning i tiden och är således inte levande Syftet med bokcirkeln är att kasta ljus på litteraturskatter i Norden, skaffa ny kunskap och knyta kontakter över gränserna. Till flera cirklar bjuds författare eller andra fackpersoner och experter in till samtal kring olika ämnen som böckerna tangerar

Vad är litteratur? - Litteraturfest

 1. Hur ser den ut och hur är den skriven? Och vem bestämmer vad som är litteratur? Det är frågor som litteraturvetenskapen intresserar sig för. Som litteraturvetare får du studera dikter, noveller, romaner och pjäser i deras historiska, samhälleliga och formmässiga sammanhang. Du får läsa och diskutera såväl kända klassiker som nyare litteratur och samtidigt fördjupa dig i allt från berättarteknikens ABC till ekokritiska och intermediala perspektiv
 2. Den lyriska genren hänvisar till en litteratur där författaren måste uttrycka känslor, förnimmelser, känslor etc. till den person som läser eller lyssnar på det. Därför tenderar den att vara mer poetisk (därför är den mest kända undergenren poesi). Forntida lyriska undergenrer. Bland dem är: oda; Elegi; Satir; Korlyrik; Låt; Hymn; Eclogue; Epigra
 3. Vad finns det för litteratur du inte förstår eller bryr dig så mycket om? Finns det litteratur som du tänker det här kommer jag aldrig att läsa? Vad är anledningen till det? Du kanske inte kan med en viss sorts litteratur
 4. I allmänhet är litterära ämnen idéer eller begrepp som upprepas eftersom de intresserar människor från vilken plats och tid som helst. De är universella teman som alla kulturer har ifrågasättats vid någon tidpunkt, såsom kärlek, liv och död

Vad är litteratur? - Flashback Foru

 1. Detta är den del av historien där konflikter löses och spänning frigörs. Ofta finns det en katharsis av något slag, en känslomässig release som ger tillfredsställelse för läsaren. Under upplösningen, eller upplösning, frågor och mysterier som uppstår under historien är vanligtvis-men inte alltid besvaras och förklaras
 2. Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling i en värld som är mångkulturell och flerspråkig, innebär att det finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden
 3. Det viktiga är att hitta vad som är viktigt för just dig, för att du ska känna dig lyckad och samtidigt må bra. Karriär - vad är det? Ordet karriär beskrivs på många olika sätt. Ordets ursprung kommer ifrån det latinska ordet carrus, som betyder vagn eller kärra, och franskans carrière som ursprungligen betydde ridbana
 4. A-uppgiften är inte särskilt svår. Man applicerar cosinussatsen som är en utvidgning av Pythagoras sats till att gälla även icke-rätvinkliga trianglar. En gång kring vinkeln A och en gång kring vinkeln C. B-uppgiften är lite klurigare och kan lätt leda till mastodontuttryck om man bara kastar sig över formelsamlingen

Vad motiverar dig? - Motivation i ideellt och kommersiellt ledarskap D-uppsats vid Uppsala Universitet 3 motivationsfaktorerna avgörande för att långsiktigt motivera och driva en person framåt Stämningsskikt: de känslor som texten uppväcker och den stämning som texten skapar. Språkskikt: ordval, rytm, rim, diktens formella uppbyggnad. Bildskikt: symboler, liknelser och metaforer. Symbolskikt: budskap och grundtanke som framkommer i bildskiktet. Personlig anknytning: egna erfarenheter och kunskaper

Litteratur - Föreningen Norde

 1. Har du någon gång funderat över vad litteratur egentligen är och hur det vi kallar litteratur blir till? Då är detta boken för dig. Ulrika Kärnborg, författare och litteraturkritiker på bland annat Aftonbladet, kan sin litteratur och låter dig följa med i hennes tankar kring ämnet
 2. Kristen teologisk litteratur för att lära känna Jesus och Gud bättre, biografier för att veta hur Gud handlade med en människa i historien och inspirera till: vad skulle det kunna betyda i dag. Men också profana böcker för att lära känna den tid i vilken vi lever och hur människor tänker
 3. Någon makthavare säger till dig vad du ska göra, säga och ha på dig! Någon säger att du ska hoppa, du hoppar. Någon säger att du är ingen annat än slav under någon. Tänk själv. Det är det bästa vapen du och jag har för att vi ska kunna leva i frihet. Tänk själv
Tiger & Träden: ”Att skriva på engelska är som att springa

Materialet är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. I materialet, som kan användas för självstudier eller i skolans kollegiala utveckling, finns en bok bestående av kunskapsöversikt, fristående webbtexter och ett 20-tal filmer som behandlar just detta den teoretisk grund En undersökning eller ett projekt är en förklaring baserad på idéer som är relaterade till ett visst ämne.Det är en kritisk granskning av de teoretiska elementen som fungerar som referensram i en utredning. Denna kritiska granskning tillåter oss att bestämma vilka variabler som ska mätas och vad är förhållandet mellan dem samtidigt som svaret på. Ju mer du läser, desto mer saker du vet. Ju mer du lär dig, desto fler platser du ska gå. Du har hjärnor i huvudet. Du har fötter i dina skor. Du kan styra själv vilken riktning du väljer. Du är på egen hand, och du vet vad du vet. Och du kommer att vara killen som kommer att bestämma var du ska gå

Vi har alla olika tolkningar av vad det innebär och ikväll vill vi höra din tolkning! Vad är svenskhet för dig? 6 augusti 2021 - Karlavagnen | Sveriges Radi Det är bra att först tänka till och förbereda dig på vad du ska göra. Du behöver analysera uppgiften/arbetet du har framför dig. Vad ska din text handla om - och vad det är du ska göra? Se till att du har förstått uppgiften. Stryk gärna under de ord som talar om vad du ska göra: analysera, jämföra eller diskutera osv denna litteratur • För att fundera över vad man behöver göra för att besvara frågan (metod) • Funderar över vad som är mer relevant och vad som är mindre relevant att göra - vad man ska sysselsätta sig med de kommande veckorna! Bra problemformuleringar 1 •

Litteraturvetenskap - Stockholms universite

 1. Ring och berätta! Telefonnumret är 020-22 10 30. Ansvarig utgivare: Anne Sseruwagi. Sändningen i Sveriges Radio P4 börjar 21.40. och vi fortsätter ända till midnatt. Telefonslussen.
 2. Vad är lycka för dig, vad är lycka för mig? Publicerad den augusti 6, 2010. av ceciliabrisander. Jag tror att alla människor har olika tankar, upplevelser och föreställningar om lycka om än det finns vissa saker som det flesta räknar som lycka
 3. st sagt ambitiös bokserie utgiven av Bokförlaget Langenskiöld (projektets initiativtagare är konstnären Ernst Billgren och förläggaren Susanne Hamilton)
 4. Över tid kan det du vill, vara en del av meningen. Det som är viktigt för dig och din omgivning. Det som lockar bortom muren eller enbuskarna? Ensam eller tillsammans? En möjlighet är att kura skymning och samtala om det. Om det som är viktigt och inte så bråttom. En del klurar ut det, en del är nöjda ändå och en del har inte tid

Vad är epik, lyrik och dramatik? Vad skiljer en roman från ett drama? De frågorna får du svar på i den här korta guiden till de litterära genrerna. Du får också veta vad som kännetecknar en haiku och att musiken får lyriken att svänga. Till att börja med, en definition av vad skönlitteratur är. Det är är berättande litteratur. Vad gör du som är bra för inlärning och studier? Vad behöver och vill du ändra på? Bestäm dig för att försöka förändra genom att välja ut ett par saker som du vill börja med. Formulera det du ska förändra i positiva ord, t.ex.: Jag ska läsa mer i stället för Jag ska fika mindr Så här beställer du din litteratur från oss . Börja med att maila FAA via butik (snabel-a) faa.se och berätta vad du vill beställa. Uppge ditt namn, din fullständiga adress och om du önskar att din beställning ska postas till dig. Därefter ska du invänta svar innan du betalar. Betalning sker därefter till FAAs bankgironummer: 5236-2126 eller Swisha till: 123 019 21 61 Det kostar.

Video: Litterära genrer: vad är de och vilka som finns i

Text, ljud, bild och film till din lektion. Du som är förskollärarstudent och lärarstudent har en unik möjlighet att kunna fördjupa dig i och få stöd i hur du kan använda dig av digitalkompetens. Besök Medieverkstan och lär dig mer om text, ljus, bild och film för din framtida yrkesroll. Se mer om Medieverkstan Köp kurslitteratur till riktigt bra pris hos Adlibris! Utforska vårt sortiment av kursböcker. Snabba leveranser och låga priser Vad innebär studier av litteratur betyder för dig? Litteratur till mig, är studiet av det mänskliga språket. Det är lära sig grammatiska regler och vikten av att bilda en gemensam grund för tala och skriva så att vi kan ha möjlighet att kommunicera med andra.För mig är inte litteratur studien av gra Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav. [1]Under romantiken började litteratur betyda texter med vissa. Det är lära sig grammatiska regler och vikten av att bilda en gemensam grund för tala och skriva så att vi kan ha möjlighet att kommunicera med andra.För mig är inte litteratur studien av gram Det är en stor och omfattande fråga du ställer, men jag ska försöka ge dig några olika infallsvinklar

Litteratur du inte förstår dig på

Denna sida riktar sig i huvudsak till dig som är doktorand eller forskare. Om du är student rekommenderar vi vår guide Systematisk litteraturöversikt som examensarbete, eftersom det då snarare brukar handla om att du ska genomföra en strukturerad litteraturstudie med inslag av den metodologi som används för systematiska översikter Hållbar utveckling - vad är det för dig? I år fyller hållbar utveckling 30 år. Utan tvekan ett succébegrepp som du hittar i tal och skrift världen över. Detta trots att - eller kanske tack vare - det är både luddigt och svårdefinierat. För vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Jag är en riktig sucker för omslag! Är det fint omslag så tar jag upp den, sen läser jag baksidestexten. En fin titel kan få mig att plocka upp en bok också. MEN, det är inte avgörande för om jag läser dem eller inte. Verkar inte handlingen bra så läser jag ju inte bara för omslaget var fint liksom. KAMPANJ: Vad betyder cykeln för dig? I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick rösta i riksdagsval. Cykelfrämjandet vill lyfta cykelns roll i relation till grundläggande mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Därför drar vi igång en kampanj nu där vi vänder oss till artister.

1909. Selma Lagerlöf får Nobelpriset i litteratur. Jag ska kunna tjäna mitt eget bröd och själv få råda över mina handlingar - Selma Lagerlöf. 1933. Den tyska nazistregeringen plundrar Institutet för sexualvetenskap. Jag var besatt av en enda tanke: Jag vill leva! Jag vill överleva!. - Josef Kohout Uppslagsverket är baserat på vetenskaplig grund och värdeneutralitet och är därför mycket användbart i vetenskapligt skrivande, exempelvis om du söker definitioner av olika begrepp. Uppslagsverket och ordböckerna är tillgängliga för dig som är inloggad på universitetets nätverk

Vad är litterära ämnen? (Med exempel) / litteratur

Den här tjänsten är till för dig som önskar en fullständig genomgång av dina ansökningshandlingar. Akavia erbjuder dig som medlem fri litteratur inom karriär och personlig utveckling. kompetens och resultat behöver sammanfattas på ett tydligt och korrekt sätt för att lyfta vad du kan bidra med och vad som gör dig unik NJA står för avdelning I och NJA II står för avdelning II. Avdelning I innehåller referat av Högsta domstolens viktigare mål. Avdelning II innehåller redogörelser om nya lagar och förarbeten till dem. I juridisk litteratur är det vanligt att hänvisa till ett rättsfall med hjälp av var det finns i NJA Vad är litteratur och 100 andra jätteviktiga frågor Beskrivning av Vad är litteratur och 100 andra jätteviktiga frågor. Har du någon gång funderat över vad litteratur egentligen är och hur det vi kallar litteratur blir till? Då är detta boken för dig För om vi med enkla medel lär oss att förstå hur vi faktiskt fungerar med hjärnor som fortfarande är inställda på det liv vi levde för ca 40 000 år sedan, så kan vi komma långt bara där. Den nyare delen av vår hjärna, frontal loberna, som sitter bakom pannbenet, är en otroligt viktig del av vår funktion som tänkande och fungerande människor

Michael Nyqvist visade vad en skådespelare är

För att du bättre ska vara förberedd för högskolan ställs t.ex. Pamela dunston (2002) att läsprocessen består av tre olika faser: Hur Skriver Man Disposition / Hur man skriver en labbrapport - 24.09.2021 · lära dig hur akademiska texter fungerar, hur de är uppbyggda och vad de har för syfte. Denna checklista är en hjälp för dig som uppsatsförfattare att kunna åstadkomma detta. Lycka till! Bakgrund och inledning De vanligaste är: litteratur, databaser, intervjuer, enkäter, Nyckelord Källförteckning- ledtrådar till vad ditt arbete handlar om, sökord Reflektion - Eftertanke Vad är kultur för dig? Igår så satt jag och funderade på det breda ämnet kultur. En liten del av politiken, en liten del som oftast blir antingen bortglömd elle så pass fördyrad att gemene man inte har råd att gå på teater

Vad betyder frihet för dig? Frihet är enkelt att ta för givet och definitionen av vad frihet är varierar beroende på vem du frågar. Vare sig det är rörelsefrihet eller uttrycksfrihet så är de viktiga för ett fungerade samhälle. Som person är du fri att uttrycka vad du tänker och känner. Du är fri Hon är självständig, kunnig i trolldom, har talets gåva och är inte rädd för någon. Lägg till det en psykopatisk personlighet och hon blir en av de värsta mänskliga gestalterna i antikens litteratur

Vad är upplösning i litteratur? · www

Även om det verkar negativt, så är det inte nödvändigtvis det. Du definierar kärlek possessivt. Det är viktigt för dig att din partner är där för dig. Du vill känna att det är ni två mot hela världen, och din partner är den viktigaste personen i hela världen för dig. Lojalitet är vad du mest värdesätter i ett förhållande Vad roligt att du har hittat hit, det måste betyda att du älskar böcker och allt relaterat till bibliotek precis som oss! Sedan barnsben får vi höra historier och sagor som senare övergår till skolböcker, litteratur och noveller för intresseläsning

Litteratur om nedtrappning; Psykofarmaka Öppna meny. Varning; Vad din läkare borde ha berättat för dig. Hur antidepressiv medicin fungerar Dessutom är det många som börjar ta dessa läkemedel när de är unga för att sedan medicineras i flera år eller årtionden Nu, skriver kvinnor, är huvudpersoner och till och med fördjupa sig i mörka och vridna tomter. Hämtat från kön tjej tänd (eller litteratur för flickor) har det upplysta greppet etablerat sig som den senaste litterära trenden på båda sidor om Atlanten. Och du kommer att fråga dig själv: Vad är chick lit litteratur exakt? Kvinnor Denna utbildning är avsedd för dig som är besiktningsingenjör under prövotid. Du måste ha en godkänd auktorisation från Elektriska Nämndens auktorisationsutskott samt ha gått Elektriska Nämndens första grundutbildning. Vi ser gärna att du ska ha arbetat i minst 6 månader innan du går grundutbildningens steg 2. Du måste gå denna. Vad är lyx för dig? Inläggav klorofyll » 25 sep 2014 17:18. För mig är lyx när det finns något som jag måste göra innan jag dör, det ger en betryggande känsla, för jag tror inte att jag kan dö innan jag gjort dessa måsten, jag tror det är ödet. Upp Sandström börjar med ett citat som är hämtat från en artikel som argumenterar för behovet av litterära klassiker, ''För en del är det tweedkavaj. För andra är det Levis 501. För en del är det Beethovens femma med Radiofilharmonikerna. För andra är det Depeche Mode live i Pasadena''

Språk, litteratur och medier, kandidatprogram, 180 hp

Kurt Wallander är nyskild, dricker för mycket och är mänsklig. I Ystad löser Wallander fall som visar att internationell kriminalitet har kommit till landsbygden. Kontrasten mellan det trygga Sverige med snälla människor i sina fina hem å ena sidan och mord och droger å andra sidan, är också typisk för svenska deckare Förtroende för dig själv och andra. Engagemang och ansvarskänsla. En negativ självbild påverkar mer än man tror. Underskatta inte tankens kraft - den är stark och möjlig att styra. Precis på samma sätt som positiva bilder får en god effekt, kan en negativ självbild få dig att underprestera. Otillräcklighet och osäkerhet Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö. Vad lär du dig? Efter grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen

Till dig som är ny i AA. Om du är alkoholist, så ges du möjligheten att tillfriskna från din sjukdom genom AA:s Tolv steg. AA:s grundtext Stora boken beskriver hur du bör göra för att kunna tillfriskna. Som tillfrisknad alkoholist, så slipper du kämpa och får, som vi fått, ett meningsfullt nyktert och fungerande liv i balans Det är svårt att genomföra en uppgift på ett eftersökt sätt om du inte är helt på det klara med vad du ska göra. Den första fasen är därför skrivförberedande vilket innebär att du fokuserar på att sätta dig in i skrivsituationen och förstå uppgiften. Här fokuserar du på uppgiftens ämne, vilka framställningsord som används i instruktionerna (beskriva, redogöra för.

Vad är karriär för dig? - Lär känna dig själv och bli

Webinar för dig som är leg. psykolog. Boka in ett digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om materialen och svarar på dina frågor under cirka en timme. Vi välkomnar såväl enskilda som grupper att delta. Webinaret ersätter inte kurs i materialen Vad kul att du valt att bli prenumerant på GP. Vår nyhetsapp är riktigt bra för dig som upattar våra nyheter. den skotska stad som annars mest är känd för friterade chokladbita Livskvalitet, vad är det egentligen? Det finns ingen riktig definition av begreppet utan livskvalitet kan vara många saker. Ordets betydelse blir egentligen det du väljer att det ska vara, för det som är livskvalitet för dig behöver inte vara det för någon annan Nej, det är inte självklart vad som är vad. Det finns en mycket spännande bok i ämnet, jag tror den heter didaktikens grunder eller något liknande. Den försöker redogöra för det hela och hur den tyska retive den amerikanska synen på det hela har utvecklats och hur vi har hamnat i mitten

Quiz: Hur bra är du på finlandssvenska förolämpningar

Vad är matglädje för dig? - Quor

Vad gillar du bäst? En ökad kunskap om hur vi själva fungerar och hur vi kan påverka bidrar till att vi blir mer nöjda. Därför har Vasakronan tagit fram en app där man på egen hand, genom interaktiva val, kan testa vilken temperatur som är ideal och förstå vad man själv kan göra för att påverka om man tycker det är för kallt eller för varmt Favorit i repris! Vår mångåriga medarbetare Göran Everdahl är tillbaka, nu som kulturredaktör. Vad har du haft för dig under tiden Göran, undrar chefredaktör Åsa Holmström? Av Åsa Holmström , Publicerad 2021-09-09 08:16, uppdaterad 2021-09-10 11:03. 1 Tänk dig att du skriver för någon som inte har läst samma bok som du, och att den personen inte vet vad du syftar på och därför inte förstår att du gör just den kopplingen. På senare år - inte minst på grund av tillgången till Internet, men också på grund av friar Att försöka samla begreppet kultur är svårt då det kan vara nästan vad som helst. Det kan handla om musik, konst, litteratur, sägner, arkitektur och så vidare. Det kan handla om att man vill bevara något inför kommande generationer, till exempel traditioner och högtider. Kultur kan vara så enkelt so Sekulär Självhjälp till Nykterhet och Drogfrihet LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert och drogfritt liv. LifeRing vänder sig till Dig som vill bli, och fortsätta hålla dig nykter och drogfri. Medlemmarna träffas på LifeRing-möten som är konfidentiella, vänliga, icke-dömande möten

Vad är självrespekt Vi talar om självrespekt när en person förstår att alla hennes behov, alla hennes önskningar, alla hennes drömmar och planer bör uppfyllas och genomföras av henne själv. Man får inte leta efter någon som ska ta hand om oss, man ska inte hålla sig till någon som en parasit. Människan borde g Det är svårt att definiera vad som är skillnad på text och litteratur men texter som dagböcker, poesi, romaner och biografier är alla olika exempel litteratur. Dessa är också exempel på olika huvudgrupper inom litteraturen. Under dessa huvudgrupper finns genrer och målgrupper. De allra första genrerna var tragedi, komedi och drama Fast Google är en bra sökmotor för att skapa en bas över det ämne du vill utveckla dig i, att skapa en grund är viktigt för att våga utveckla dig själv. Vissa tycker om att pilla och söka på forum och diskutera ämnet och utveckla sig på så sätt. Vissa vill skapa en grund, läsa och se vad som sägs för att sen utveckla ämnet Litteraturvetenskapen vid Stockholms universitet är känd för sin teoretiska profil och estetiska och litteraturteoretiska frågor är väsentliga för vår forskning oavsett område. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden, som de engelska, franska, tyska och spanska

Poesi/Övningar/Analysmodeller - LITTERATURBANKENS SKOL

Litteraturen i Norden har en stark ställning och många nordiska författare är kända världen över, inte minst inom deckargenren. Med den digitala bokcirkeln Zooma in på Nordens litteratur, bjuder vi tillsammans med Föreningen Norden Norge in till gränsöverskridande samtal i Zoom.Syftet med bokcirkeln är att kasta ljus på litteraturskatter i Norden, skaffa ny kunskap och knyta. Ändå är det en del av vår historia och därför vill vi idag berätta om allt du kan hitta i dem. Och saken är att genren är breda och att du inte känner till dem alla. Lyckligtvis har vi undersökt och nu ska vi lära dig vad är litterära genrer, vilka som finns och vilka undergenrer du kan hitta i var och en av dem Där hittar du bland annat föreläsningsschema, tider för seminarier, vad som krävs för dig att bli godkänd och listan över kurslitteratur. Men se upp! På listan av kurslitteratur finns både obligatorisk litteratur och så kallas referenslitteratur. Skillnaden mellan dem är stor, vilket många får lära sig den hårda vägen

Vad är litteratur och 100 andra jätteviktiga frågor PDF

Vad betyder läsning för dig? På måndag är det dags för Bokens Dag i Uppsala. UNT Kultur har bett några av de medverkande författarna svara på ett par frågor om läsning Vad finns det för litteratur du inte förstår eller bryr dig så mycket om? Finns det litteratur som du tänker det här kommer jag aldrig att läsa? Vad är anledningen till det? Du kanske inte kan med en viss sorts litteratur. Det är lite som Flashback, det finns forum jag aldrig besöker och aldrig läser Idag är projektet Arbetarlitteratur en självklar kunskaälla för dig som är intresserad och vill lära dig mer om arbetarlitteratur. Här finns intervjuer med författare, forskare och experter. Jag skriver recensioner och håller dig uppdaterad om vad som händer inom fältet Är inte hanterad VPS det rätta alternativet för dig - vad du ska tänka p Litteratur Hur författare markerar oönskade tåg i endimensionella karaktärer. 24 Dec, 2018. Vad är Shanghainese och hur skiljer det sig från mandarinkinesiska? 08 Apr, 2019

Vill hjälpa dig till rätt bok vid rätt tillfälle

Webbsidan du kommit till handlar om böcker. Den här webbsiten vill egentligen två saker. Inspirera till läsning av litteratur och främst kristen litteratur samt därmed ge kunskap om kristen tro. En bisak är min vilja och önskan att hjälpa dig att hitta DEN BOK (böcker) du letar efter. Ibland är böckerna lite slitna I kvällens Karlavagnen, som leds av journalisten Janne Josefsson, vill vi veta vad du tycker är typiskt svenskt. Ring till oss och dela med dig av din historia på 020-22 10 30! Du kan också.

Paulina Neuding och Irena Pozar om Metoo och sexbrottenResten är historia | Kultur | ExpressenQuiz | Allakorsord - Part 4Böda Sand släpper barnbok: ”Barnfamiljen är vår allraHär stöder svenska ungdomar hedersvåld helt öppet