Home

Dubbelteckning övningar

Svåra dubbelteckningar: Spela gratis • Svenska - Elevspe

Lång och kort vokal-dubbelteckning. Publicerad den 1 maj, 2019 av annaochsandrasklassrum. Efter att ha arbetat med substantiv, adjektiv och verb arbetar vi nu vidare med stavning. Under år två har skrivundervisningen till stor del syftat till att stimulera skrivandet, skriva meningar med stor bokstav och punkt och till att höra ljuden/få med alla. (dubbelteckning) eller två olika konsonanter. Ex: vall, vals, hall, hals, kall, kalv Efter kort vokal i obetonad stavelse skrivs oftast konsonanten enkel. Ex: pilot, kalas, minu

Övningarna ovan kompletteras givetvis också med andra övningar, t.ex. datorövningar, att samla ord med lång och kort vokal ur texter. I rutorna på elevbladet får eleverna illustrera sina ord. På raderna längst nere på elevbladet skriver man in meningar som eleverna kommer med förslag till och där så många som möjligt av övningsorden (också böjda former) finns med. Det får gärna bli tokiga meningar Film, 14 min. Lekfullt och lärorikt om dubbelteckning av konsonanter för barn i årskurs 2. När ska dubbla konsonanter användas Metodiken framgår tydligare på sidan Lång och kort vokal - övningar. I materialet om lång och kort vokal finns förutom övningarna separata prov för årskurserna 2-3 och 5-6 . Här finns också Bingo som kan ses som en tillämpningsövning med betoning på visuell säkerhet Stava enkel- dubbelteckning - en övning gjord av mohlsson på Glosor.eu. Dubbelteckning Är det inte naturligt två konsonanter får man dubbelteckna. Långa krångliga regler. Men det går att lära. Enstaviga ord är lättast att börja med, är vokalen kort är det dubbelstavning, är den lång är det enkel. För längre ord får man träna att klappa stavelser

2 Kommentarer. När eleverna ska träna på att stava rätt kan de ha hjälp av olika stavningsregler. I blogginlägget Stava rätt ger jag några exempel på hur jag arbetat med stavning i min undervisning. Här kan du ladda ned stödmallar för några stavningsregler: Vokaler och dubbelteckning. Ng-ljudet Dubbelteckning betyder att du sätter två konsonanter efter en vokal. Text+aktivitet om dubbelteckning för årskurs 4,5,6 Dubbelteckning - läromedel i svenska åk 4,5, Skriv ut de bokstäver du behöver. Klipp ut dem, vik ihop och sätt ihop med tejp, lim eller med häftapparat. Snyggast blir det om man även klipper ut hålen i de bokstäver som har det, tex A, B, P. Om man vill att bokstäverna ska stå stabilare kan man tejpa fast en liten tyngd längst ner Du ska bli säkrare på stavningsregeln dubbelteckning. Undervisningens innehåll. Vi startar arbetet med vokaler och dubbelteckning med en intensivperiod på 5 veckor. Vi kommer att arbeta med olika övningar, både muntligt och skriftligt. Sjunga sånger och läsa ramsor om vokalerna. Se på Bokstavslandets avsnitt om vokaler och dubbelteckning

Dubbelteckning - en övning gjord av sopetra på Glosor

  1. Boken innehåller övningar med alfabetisk ordning, dubbelteckning, sammansatta ord, motsatser, synonymer, enkla meningar och ljudstridiga ord. Ekorren. Boken innehåller övningar med frågetecken, utropstecken, låneord, dikter, förkortningar, alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter
  2. Dubbelteckning; Svenska Steg för Steg; Abonnemangskurs; Personuppgifter policy; Frågor och svar; Träffa oss Slå på/av meny. Inspirationsträffar; Datorträffar; Utställningar; Om Alfamax Slå på/av meny. Kontakt; Medarbetare; Historik; Alfamax utgivnin
  3. Lektion : Dubbelteckning. Författare: Carina Alm Datum: 7 september 2011 Ämnen: SV/SO, Svenska, Spec. Ped, Svenska spec. År: Grundskola år 3-6 Lektionstyp: Arbetsuppgift Beskrivning. Arbetsblad med regler och övningar för dubbelteckning. Medlemmar kan ladda ner. Det som barn allra oftast stavar fel är dubbelteckning och e/ä tycker jag
  4. Mysteriet. Innehåll: Mysteriet övar i första hand dubbelteckning men även ordkunskap och ordbildning. Ca 3000 ord i olika svårighetsnivåer. Målgrupp: Grundskolan åk 4-9. Specialundervisning inom Gy / Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter / dyslexi. Syfte: Att förstå systemet för dubbelteckning, t.ex. varför matte och.
  5. Dubbelteckning - en övning gjord av sopetra på Glosor . Huvudregel för dubbelteckning av konsonant Kort betonad vokal ska följas av två konsonanter i samma morfem. Exempel (betonad stavelse i fet stil) Valpar ['valpar] valör [va'lœ:r] natten ['nat:en] h natur [na't u:r] homografer malt (av mala) [ma:lt].
  6. Vokaler och dubbelteckning. Publicerad den 19 november, 2015 av fyratillsex. Svara. I det svenska alfabetet finns det 29 bokstäver, 9 av dem är vokaler. Vokalerna är: A, E, I, O, U, Y, Å, Ä och Ö. Vokalerna delas in i två grupper
  7. I matematikundervisningen så finns traditionellt övningar i att rita andra halvan av en bild från förskolan och uppåt. Detta är också något som man ibland gör på bildlektionerna. Det finns många exempel på finmotoriska övningar som dessa Speglingsleken lärde jag känna via Levande verkstad, men kom senare i kontakt med den via amerikanska lärare

Kort och lång vokal - dubbelteckning! Annas Klassru

Dubbelteckning - Papper- och Penna-övningar med hänvisning till lämpliga övningar i MG-programmen, 40 sid. Läraren har fri kopieringsrätt till sina elever. Materialet kan beställas som häfte eller som PDF-fil. Pris: 400 kr för PDF-filen, som skickas via e-post. 480 kr för häftet, som skickas med vanlig post. Priserna är exklusive. http://www.elevspel.se/amnen/svenska/1003-dubbelteckning-1.htm

* dubbelteckning * j-ljudet 1 och 2 * ng-ljudet * sj-ljudet 1 och 2 * tj-ljudet * stava vanliga ord. Lila häften * adjektiv * substantiv * verb * prepositioner * pronomen. Orangea häften * skiljetecken 1 och 2 * variera språket. Gröna häften * alfabet * alfabetisk ordning. Ladda ner bok gratis Träna på svenska Dubbelteckning (5-pack. Dubbelteckning - Övningar på papper till MG-program LS™ - Reviderad . Klassdiagnoser i Läsning och Skrivning för högstadiet och gymnasiet, säljs av Hogrefe - Psykologiförlaget. Kundtjänst/order: +46 (0)8 120 256 10. info@hogrefe.s

Att lära sig stava rätt är ett kopieringsunderlag med många omväxlande övningar i hur man lär sig stava. Här finns kapitel om alfabetskunskap, vokaler, dubbelteckning, ljudstridig stavning mm. Materialet kan användas både som uppgifter i helklass men också individuellt De övningar där eleven skriver en fortsättning på en berättelse är också en form av läsförståelseövning. För att kunna skriva en fortsättning måste eleven ha snappat upp berättelsens sekvenser och röda tråd. Även i korsordet i övning 27 tränas läsförståelse på texten Striden från Läsövning 27 i Läsebok 3. Övningar märkta med en bild på Peter är mer abstrakta och reflekterande och syftar till att ge en fördjupning av ordklassen. B Programseriens syfte: Med Grammatikbolaget vill vi hitta en rolig ingång till ett ämne som ofta beskrivs som tråkigt eller svårt

Kort och lång vokal: Gratis spel • Svenska - Elevspe

Dubbelteckning – läromedel i svenska åk 4,5,652 bästa bilderna på SvA-övningar i 2020 | Modersmål

Övningar: dubbelteckning; Övningar: lång eller kort vokal? Mer dubbelteckning; Video: dubbelteckning; Video: betoning; Video: lång och kort vokal; Veckans diktamen; Lång eller kort vokal? Ord med kort och lång vokal; Uttal: vokaler oktober (25) SVT Språkplay; Övning: omvänd ordföljd; Video: hjälpverb och infiniti v 50- övningar kring de olika grammatiska delarna + skriva avslutande text Varför? Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där: Grammatik är alltid aktuellt, inte minst i dagens samhälle där mycket av kommunikationen sker genom skrift 4. lär dig ord. Innehåller övningar på ord skrivna med gemena bokstäver. Orden är samma som i LÄR DIG ORD. Totalt 32 korta, ljudenligt stavade ord som tränas på många olika sätt. 5. lär dig flera ord. Innehåller övningar på ord i stigande svårighet, med t.ex korta vokaler, dubbelteckning. 6. spela med gemena bokstäver Alla uppgifter. Nedan är en lista över portalens uppgifter. Nya övningar tillkommer hela tiden. Svenska 1. Alfabetet - Alfabetet stor/liten bokstav. Skriva blandat - Bygg meningen. Grammatik - Den eller det. Alfabetet - Första bokstaven (djur) Alfabetet - Första bokstaven 1 Här finns kapitel om alfabetskunskap, vokaler, dubbelteckning, ljudstridig stavning mm. Materialet kan användas både som uppgifter i helklass men också individuellt. Eftersom boken startar med mycket enkla övningar kan den börja användas redan från skolår 3

Lång och kort vokal-dubbelteckning - Anna och Sandras klassru

Övningarna är indelade efter antalet bokstäver och sorterade i grupperna ordbilder, ljudenliga, högfrekventa ord, dubbelteckning, konsonantförbindelser, j-ljud, sj-ljud, tj-ljud och långa ord. Välj mellan åtta olika metoder och 180 olika övningar med ungefär 15000 inlästa svenska ord för att öka elevernas läsförmåga Dubbelteckning efter första vokalen Övning 11 Från ord till bild - läs och leta. Blandade övningar Övning 12 Vilka konsonanter saknas? Övning 13 Vilka konsonanter saknas? Övning 14 Vilket ord är rätt? Övning 15 Välj rätt rimord. Övning 16 Motsatsord. Övning 17 Vilket ord hör inte ihop med de andra? Innehållsförteckni Stava enkel- dubbelteckning - en övning gjord av mohlsson . a fyra barn är olika och det är 9 år mellan yngsta och äldsta och både tjejer och killar, så är det samma fraser jag stött på under utvecklingssamtal t.e.x han kan bättre än han visar. Transcript Terminsplanering - svenska -åk 3 - Sverigefinska skolan i Stockholm Terminsplanering - svenska -åk 3 - våren 2013 Månad (Janira Brinaru) Läsa & lässtrategier Skriva & skrivstrategier Tala & lyssna januari Högläsning (Kungen och loppan och egna texter) Att skriva text till egna illustrationer och tänka på samspelet mellan Att delta aktivt i diskussioner och övningar i.

Tydliga illustrationer ger bildstöd. På högersidan finns övningar som tränar läsförståelse. Texterna som ingår i böckerna på nivå 1 innehåller korta ord som är ljudenligt stavade. Innehållet i böckerna på nivå 2 är något svårare. Texterna har längre meningar, konsonantmöten samt dubbelteckning. Böckerna säljs i 5-pack Kom igång med din testperiod hos Clio. Du är på god väg att påbörja din testperiod hos Clio. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret nedan, så kommer vi att kontakta dig och se till att du kommer igång med Clios läromedel - helt gratis. När du fyller i formuläret välj den mejladress som du använder på din skola/kommun

Övningar Kjell Staffan

Etapp 1 till webben by Mirvi Unge Thorsén - Issuu. Etapp 1 Etapp-serien består av fyra arbetsböcker. De tre första innehåller blandade övningar där eleven får lära sig ordkunskap. Svenska. Mer dubbelteckning! 11 januari, 2017 annasklassrum Lämna en kommentar. Efter att ha repeterat reglerna för dubbelteckning sätts eleverna med sin svenska bok och en dator. Uppgiften för dagen är att plocka ut 3-5 ord från varje lista, lång och kort vokal, I Essike finns även övningar där eleverna skriver innehållet, Dessike - innehåller mer varierade texter och uppgifter än Essike, samt ord med dubbelteckning, ck- och ng-ljud Stava enkel- dubbelteckning - en övning gjord av mohlsson på Glosor. De kan användas för att indivi. Efter kort vokal skall det vara två konsonanter, så kallad dubbelteckning. Ord som är släkt stavas lika. Om du kan dem kan du stava till de allra flesta ord som du använder Övningar markerade med grönt har lärsida. Du har inte tillgång till allt material. Kontrollera att du är inloggad. Bokstäver Bokstäver Bokstäver. Dubbelteckning 1 (välj) Dubbelteckning 1 (välj) Dubbelteckning 1 (välj) Gissa ordet Gissa ordet Gissa ordet

Dubbelteckning av konsonanter Film för barn i åk 2 UR Pla

Dubbelteckning är en svår nöt att knäcka för många elever, speciellt för dem som ligger i riskzonen att utveckla dyslexi. I val av ord och övningar gäller det att öka svårighetsgraden på ett strukturerat sätt och efter elevernas förmåga. Sammanfattning En annan övning som skiljer sig från de andra är dubbelteckning - lyssna och markera vokal lägga begränsningar på vilka övningar eleven har tillgång till, ställer du in detta under lärarinställningarna. I denna del kan du också följa upp hur arbetet går för eleven Extra övningar. Idag har vi arbetat med sammansatta ord och dubbelteckning. Ni var jätteduktiga! Jag lägger ut länkar där ni kan träna extra eller läsa/lyssna och lära er mer Sammansatta ord (Bok) och Vokalhuset (Dubbelteckning). Titta gärna på länkarna i inlägget under. Kom ihåg att det är friluftsdag imorgon

Johan falk alla skådespelare | johan falk är en fiktiv

Ordförståelse 14 är en fortsättning på de tidigare häftena. I häftet tränar eleverna på dubbelteckning med 2 konsonanter. Häftet består av korta ord med 3 bokstäver. Lägg i varukorg Anmäl produkten. Skapat av I materialet finns olika typer av övningar. Det fokuserar på korta ord med bilder. Nu finns även ett korsord -Övningar -Stavningsprov -Rättstavningsprogram på dator BEDÖMNING Följande bedöms: - Medvetenhet kring stavning - Användning av grundläggande stavning såsom t.ex. dubbelteckning, vokalljud, ändelser, sj -ljud, j ljud, s-ljud STAVNING Förbättra din stavning! Bli ännu mer medveten och uppmärksam på hur du stavar

Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Bordtennis - en introduktion till racket och boll; Matematik 29 tips. Rationella tal och deras egenskaper. Gissa var jag står? Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. Laborera med brå grupperna ordbilder, ljudenliga, högfrekventa ord, dubbelteckning, konsonant-förbindelser, j-ljud, sj-ljud, tj-ljud och långa ord. Välj mellan sju olika metoder och 180 olika övningar med ungefär 15000 inlästa svenska ord för att öka elevernas läsförmåga. Precis som i våra andra applikationer kan man enkelt individualiser Ä-ljud. Många av er har svårt att skilja på när ni ska skriva Ä-ljud med Ä/E. Så här kommer några regler för detta: Ä-ljudet stavas med Ä i ord med lång vokal. Ex: ära, läsa, räkna. I ord med kort vokal stavas Ä-ljudet ibland med Ä och ibland med E Ex: värk, välja, bäst stavas med Ä medan verk, helst och mest stavas med E

Strukturen inre yttre cirkel tränar förmågan att samarbeta i olika par. I strukturen är alla elever engagerade samtidigt i samtal och eleverna får träna att snabbt byta partner och anpassa sig för nya situationer. Strukturen är lätt att planera och eleverna är själva ansvarig för undervisningen och samtalen i paren. En riktigt rolig övning där d Tryck här så kommer du till avsnittet! Om du trycker på bilden här nedan så kommer du till en övning där du kan träna på vokalerna! Gilla. Gilla. Laddar... Dubbelteckning 28 april, 2020 I Svenska. Dubbelteckning, avrundning av Diamantjakten och Siri och ishavspiraterna 12 maj, 2020 I Svenska. Vokaler och konsonanter 16 september.

över till enbokstavslista, tvåbokstavslista, basövningar, svårare övningar för att sedan avsluta med tvåbokstavslista och enbokstavslista. Det är av vikt att eleven känner att den går ifrån arbetspasset med en känsla av framgång. Varje vecka utvärderas arbetet som varit genom att läraren skriver någo Digitala spåret är för dig som läser sfi - svenska för invandrare. Här finns övningar och länkar till språksidor på Internet Fler övningar: Efter vokaler och konsonanter följer övningar med -ar/-er/-or, långa ord, dubbelteckning, ng-ljud, j-ljud, sj-ljud, tj-ljud, o/å, konsonantkluster och retroflexer. Här övas ord och meningar på samma sätt med bl.a. lästräning och diktamensskrivning. (Dessa delar består av 111 sidor. SvenskaPortal har ett stort antal uppgifter och övningar. Nedan visar vi bilder på några av dem. Klicka på bilderna för få en större version. Eller gå till listan över Samtliga uppgifter . Vill du testa uppgifterna kan du skapa ett gratis konto för att utvärdera produkten. Stor/liten bokstav. Första bokstaven. Sätt ihop bild och.

Lång och kort vokal Kjell Staffan

Några övningar anknyter direkt till texten, andra är 45-75 ord - max 4 rader per uppslag - korta ord och meningar - enkla beskrivande ord - dubbelteckning - bildstöd för texte dubbelteckning, konsonantförbindelser, j-ljud, sj-ljud, tj-ljud och långa ord. Det finns totalt åtta olika modeller och 180 olika övningar att välja mellan, och 15 000 inlästa svenska ord för att öka läsförmågan. Läraren kan enkelt skapa egna övningar och tester, eller ändra på de redan befintliga för att de ska passa eleverna stav. Övningar kan vara att panga ballonger med bok-stäver på, gräva i jorden efter bokstäver och annat. Små och stora bokstäver kan väljas. Vartefter man lyckas och lär sig mer delas poäng och belöningar ut som kan användas i spelet. Småningom börjar man även öva på att läsa kortare ord. Spel-Ett finns även som grati Vi är vana vid dubbeltecknade konsonanter i betonade stavelser i enkla ord när den föregående vokalen är kort: kontroll, taggar, ärrig, kulisser, mätt. Men j, h, v och k kan inte dubbeltecknas i enkla svenska ord. Undantagen är några få barnord, vovve, eller lånord, jokk. En del stavar till exempel

Pilenmodellen - Alfamax

dubbelteckning tiotal, hundratal säker på lilla och stora + Målsättning på lång sikt: Klara målen i nationella proven i år 5. Skolan: Uppgifter med dubbelteckning. Övningar med positionssystemet 2-minutare. Föräldrar: Läsa mer. Elev: Träna me I Läsresan arbetsbok arbetar eleverna med ordkunskap, läsförståelse, stavning, grammatik och att skriva själva. Läs mer och beställ provex hos Majema • genom sina övningar bidra till ett alternativt soci-alt rum som är tillåtande, lekfullt och stimulerar till språkliga experiment och innovationer. SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN Mycket från den omfattande handledningen till Livet i Bokstavslandet säsong 1 går naturligtvis att använda också i anslutning till programmen i säsong 2

Följande övningar ökar i svårighet, eleven skriver första bokstaven i ordet, fyller i sista bokstaven, skriver hela ordet osv. I den svåraste övningen ska eleven skriva en hel mening. Eleven kan få bekräftelse på rätt och fel i form av animationer samt när övning på en ordlista gjorts klar. Välj belöning i inställningar Lektionstips. Come on in! Join Pearltrees, it's quick and it's free. Läsnycklar - Sida 2 - Cirkulationsbiblioteket i Sigtuna. Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och. En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder! Språkutvecklande So-undervisning med hjälp av rollspel. -

Pilenkurser - Alfamax

Stava enkel- dubbelteckning - en övning gjord av mohlsson

Öva på dubbelteckning. Dokument med regler och övningar finns på Goggle Drive. Dokumentet heter Stavning dubbelteckning. Vecka 4 21-27 september. Fritid. 1. Läs om olika hobbyer på s. 29 i Fritidshäftet. 2. Arbeta med texten om dataspelande på s. 29-30 och gör uppgift A och C på s. 30 i Fritidshäftet. 3 Centralt innehåll från kursplanen: Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. Kunskarav, aktuella delar av matrisen: Eleven kan skriva. Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i.

UppgifterStruktur: Inre-yttre cirkel | Kooperativt lärande

Hur träna dubbelteckning? - alltforforaldrar

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin * Dubbelteckning: En del ord stavas med två likadana konsonanter efter varandra T. ex. Glas - Glass, Tak - Tack, Naken - Nacken * Några övningar: Dubbelteckning och läsförståelse På högersidan finns övningar som tränar läsförståelse. Texterna som ingår i böckerna på nivå 1 innehåller korta ord som är ljudenligt stavade. Innehållet i böckerna på nivå 2 är något svårare. Texterna har längre meningar, konsonantmöten samt dubbelteckning. Böckerna säljs i 5-pack Det är ett omfattande, enkelt och användbart material med tydliga multisensoriska övningar. Förutom genomgång av ljudenliga ord läggs stor vikt vid läsning och stavning av ljudstridiga ord inklusive dubbelteckning. Läs mer på hemsidan kodex.nu. Där kan du också se instruktionsfilmer för materialet. 2021-09-0

2021-jul-02 - Denna pin hittades av Marita. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Eleven ska aldrig ha denna iklickad. Uppdatera. Klart. När eleven övar ser du också hur det går här. Dels poäng per dag. Dels Under Resultat per Level. Logga in som elev för att öva. Skriv tradetweb.se i adressrutan - Du kommer direkt till övningen du ska göra. 1. Eleven arbetar i form av Uppdrag som består av ett antal övningar Gad övningar. GAD är ett så kallat ångestsyndrom.Exempel på andra ångestsyndrom är paniksyndrom, fobier och social ångest. Medan många ångestsyndrom handlar om att undvika eller hantera saker eller situationer som ger ångest, innebär GAD att du har en ständig oro och ångest oavsett vilken situation eller vilka omständigheter du befinner dig i GAD är inte ovanligt, men relativt.

Mål i svenska årskurs 3 skriva år 3 (2) Skriva faktatext år 3 (2) läsa år3 Vårterminen år 2019: Alfabetisk ordning: Vi jobbar med alfabetisk ordning. Exempelvis Nordens länder i alfabetisk ordning: Danmark Finland Island Norge Sverige Våra ordklasser, såsom adjektiv, substantiv och verb. Personbeskrivning med flera adjektiv : Han har blåa ögon med lång Sv dubbelteckning 1: Vokaler och konsonanter - YouTub . Studiehallen - Campus Risbergsk Träna alfabetet, vokaler och konsonanter - Hejsvenska Välj Tema Bas - övning 2:alfabetet, 3:vokaler och 4:konsonanter. Filmer. Vokalerna a o u å - e i y ä ö : Botkyrka vuxenutbildning Vokaler, uttal - Peter sfi - Youtube

Övningar Inom skriv- och läsinlärningen behövs en styrd och strukturerad Sj-ljudet Långt å-ljud Ng-ljudet Kort ä-ljud Tj-ljudet J-ljudet Kort å-ljud Långt ä-ljud Dubbelteckning. 2776 2 Övningar Kjell Staffan . Lång och kort vokal - övningar. Resurser: Elevblad. Exempelfacit till elevblad. Tillämpad övning, handledning. Tillämpad övning, elevblad. Det finns många olika åsikter om hur man skall öva lång och kort vokal. Nedan följer ett förslag som jag praktiserat, ibland redan på våren i åk 1, men vanligen. Robin åk 1 Läsebok blå onlinebok Hjälp, en robot! Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar och texten är inte inläst. Boken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling