Home

Grunnskole for minoritetsspråklige

Organisering av opplæringen for minoritetsspråklige elever i grunnskolen. Elever som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8, er en mangfoldig gruppe. Det er elevens ferdigheter i norsk som avgjør retten til særskilt språkopplæring, ikke hvor lenge eleven har bodd i Norge. Noen av elevene er nyankomne, mens andre har bodd. Grunnskole for voksne minoritetsspråklige Fullført grunnskole for voksne tilsvarer 10-årig skole for barn og unge. Voksne må fullføre fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for å få grunnskolevitnemål Bjørn Ingvaldsen, Petter Haagensen og Anne Birgitta Nilsen. Språk/målform. Nynorsk. Utgivelsesår. 2020 Læreplan Grunnleggende norsk for språklige minoriteter ISBN 9788202542290 Innbundet 10. trinn. Legg i ønskeliste Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. En overgangsplan for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Den er nivåbasert og aldersuavhengig. Planen kan brukes fram til elevene har tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære læreplanen i norsk

Organisering av opplæringen for minoritetsspråklige elever

 1. oritetsspråklige i kommune, barnehage og skole, ressurser og støttemateriell, filmer, veiledninger og regelverk
 2. oritetsspråklige elever i grunnskole alder (6-16 år) som ikke kan norsk. Skolen forbereder elevene slik at de kan begynne på sin hjemmeskole. De fleste elevene går på mottaksskolen i cirka ett år
 3. oritetsspråklige. Veien videre er et komplett nettkurs for
 4. oritetsspråklige hele 80 % av deltakergruppen på voksenopplæringen på grunnskolenivå. Til tross for dette, peker de samme forfatterne på at voksenopplæringen er lite tilrettelagt for studenter som nylig har innvandret til landet (s. 82)
 5. oritetsspråklige elever er et arbeidshefte på 50 sider og har seks tegninger til hver bokstav. Ordbilder med små og store bokstaver står under hver tegning. Boken er utarbeidet med tanke på
 6. oritetsspråklige hos Utdanningsdirektoratet. Kombinasjonsprogram. Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring
 7. oritetsspråklige barn i barnehage. Grunnskole. Rettighetene til språklige tilpasninger etter opplæringslova § 2-8 og 3-12 i skolen gjelder også hvis eleven har behov og rettigheter til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova § 5-1

Særskilt språkopplæring i grunnskolen. Særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring skal gis på den skolen du går på. Morsmålopplæring kan gis på en annen skole. Særskilt norskopplæring er en forsterket, tilpasset opplæring i norsk. Tospråklig fagopplæring er opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål Informasjon til minoritetsspråklige. Vi tilbyr gratis videregående utdanning for voksne. Utdanningen kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Dersom du ønsker en praktisk utdanning kan du søke om å ta yrkesfag. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse. Dersom du ønsker å søke høyere utdanning trenger du generell. Vi mener at karrierelæring fremmes særlig godt i samhandling med andre ved at kunnskapen øker for alle, mulighetene utvides og alle får tilbakemeldinger på egne tanker og planer. For minoritetsspråklige er dessuten gruppearbeid god språktrening. Enkelt språk. Da vi laget dette materiellet la vi stor vekt på at språket skulle være enkelt Minoritetsspråklige elever på 10. trinn med kort tid i norskopplæring; Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige 16-19-åringer; 1-årig forberedende Vg1; 1-årig komprimert studiespesialisering for minoritetsspråklige; Studiespesialisering i eget 3-årig løp for minoritetsspråklige eleve

Hvem har rett på grunnskole for voksne? - Oslo V

 1. oritetsspråklige elever For å ha rett til videregående opplæring må eleven ha gyldig oppholdstillatelse, permanent eller begrenset. I tlllegg må en ha gjennomført norsk grunnskole eller gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i
 2. oritetsspråklige elever, bruker ikke av retten til videregående opplæring mens de går på kurset. Vilbli: Grunnskoleopplæring for
 3. oritetsspråklige elever uten tilstrekkelige norskferdigheter kan regning by på utfordringer blant annet på grunn av mange vanskelige fagbegreper på norsk. Det er derfor viktig at alle lærere som arbeider med regning parallelt arbeider på måter som er språkutviklende for elevene (se 10 prinsipper for god andrespråksinnlæring)
 4. Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Av NAFO
 5. Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskeru

Produkter i kategorien Samfunnsfag for minoritetsspråklige

 1. Minoritetsspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole. Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i et eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung
 2. oritetsspråklige barn, unge og voksne ble oppnevnt ved kgl.res. 24. oktober 2008. Av utvalgets mandat fremgår at utvalget skal avgi en delinnstilling om barnehage og grunnskole mot slutten av 2009. Utvalget legger med dette frem sin delinnstilling
 3. oritetsspråklig ungdom. Minoritetsspråklige elever mellom 16 - 20 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnopplæring før de starter på vanlig videregående opplæring. Inntak til kombinasjonsklasser skjer i samarbeid med kommunen
 4. Beskrivelse. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre.
 5. oritetsspråklige voksne. I opplæringslovens § 4A-1 heter det at voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge en ikke har rett til videregående opplæring
 6. oritetsspråklige elever Publisert: 20.9.2019 Endret: 25.6.2021 Ulsrud videregående skole tilbyr grunnskoleopplæring for

minoritetsspråklige elever Kristiansand 19.09.19. Bakgrunn for prosjektet •Behov for å få mer kunnskap om inkluderende undervisning •Revisjonsrapport. Ikke god nok tilpasset undervisning i ordinære klasser for minoritetsspråklige. •Udir lyste ut prosjekt om modellutprøving for inkludering Grunnskole Grunnskolen er en gratis, Minoritetsspråklige elever har de samme rettighetene som andre elever i grunnskolen. De har rett på gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og transport til skolen ved behov, og rett til å gå på nærskolen Andelen minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år som går i barnehage 2 har økt fra 77 prosent til 84 prosent i perioden 2013-2019. Denne andelen er fortsatt lavere enn blant de ikke-minoritetsspråklige i samme alder, men differansen mellom disse to gruppene er blitt lavere siden 2013 (IMDi, 2019a) Informasjon om grunnskole for minoritetsspråklige mellom 16 og 21 år. Skolerådgiver. Karriereveiledning om grunnskoleopplæring, videregående skole, godkjenning av utenlandsk dokumentasjon og jobbmuligheter. Voksenopplæringssenteret. Våre kurstilbud. Norsk, samfunnskunnskap, praksis og arbeidsli

Regelverket for minoritetsspråklige - udir

Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid gjelder for dem som har fått vedtak om særskilt norskopplæring og har bodd under 6 år i Norge i opplæringspliktig alder (altså under seks år i norsk grunnskole) Det er kun elever som følger denne læreplanen som får. Norsk som andrespråk. Filtrer. Sorter. Totalt 3 produkter i kategorien Norsk som andrespråk. Visning Rutenett Liste. Vis. 12 16 32. per side. Velg sortering Velg sortering Produktnavn Målform Utgivelsesdato stigende Utgivelsesdato synkende Bruk synkende rekkefølge

Minoritetsspråklige - udir

Voksenopplæring for minoritetsspråklige; Grunnskole for voksne; Videregående skole; Omtrent 1800 elever og 130 ansatte (2020) Profesjonell - inkluderende - engasjerende; Nytt fra Osloskolen Følg Osloskolen på Facebook 25.10.2021 Siste uke med. Min vei er en heldekkende serie med digitale læremidler for minoritetsspråklige deltakere.Min vei består av fire komplette nettkurs: Veien inn (norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrereVeien videre (norskfaget i grunnskolen); Veien fram (norskfaget i videregående skole); Helsenorsk (A1- B2); De ulike nettkursene har selvrettende oppgaver samt innsendingsoppgaver som læreren kan rette Du kan lese mer om særskilt språkopplæring på Utdanningsdirektoratets nettsider, og generelt om regelverk for minoritetsspråklige elever her. Retten til særskilt språkopplæring er regulert i opplæringsloven §§ 2-8 (grunnskole) og 3-12 (videregående opplæring). Nyankomne elever er en sammensatt gruppe Grunnskole for voksne ved Lier voksenopplæring er organisert i to forskjellige nivåer: forberedende grunnskole (1.-7. trinn) og eksamensrettet grunnskole (8.-10. trinn). Undervisningen er mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.09.00-15.00, tirsdag kl. 09.00-14.00 ikke tall på minoritetsspråklige voksne elever uten fullført grunnskole, eller tidligere skolegang, men kan likevel antyde hvor disse befinner seg. Randi Nordlie (2013) undersøkte leseferdighetene til 380 minoritetsspråklige avgangselever i grunnskoleopplæring for voksne i sin masterstudie

Grunnskole for barn - Haugesund kommun

Veien videre (årslisens) (Norsk grunnskole for

Å kunne forbedre karakterer fra grunnskole Bedre grunnlag for å gjennomføre videregående skole. Mer informasjon om rettigheter for minoritetsspråklige søkere finner du på vilbli.n Det er snart påske. Kanskje har du noen elever som ikke kjenner de norske påsketradisjonene?Her er et opplegg for minoritetsspråklige elever om hva påsken betyr for kristne, og hva som er typisk for påskefeiringen i Norge Minoritetsspråklige voksne uten tidligere gjennomført grunnskole testes før oppstart i grunnskolen i de tre skriftlige fagene. Alle kan få kartlagt sin kompetanse i fagene. Grunnskole for voksne kan gjennomføres på ett eller flere år avhengig av kompetanse ved inntak. Det tilbys også undervisning i engelsk og norsk en kveld pr. uke 1-årig grunnskole Hersleb og Holtet Vgs. 2-årig grunnskole Hersleb og Holtet Vgs. 3-årig grunnskole Hersleb og Holtet Vgs. Norskopplæring Kuben Vgs. Avd. MO Forberedende Vg1- Kuben Vgs. og Oslo handelsgymnasium Studiespesialisering for minoritetsspråklige Oslo katedralskole, Hartvig Nissen, Elvebakken, Kongshavn og Hellerud Vgs Tema for oppgaven er å undersøke leseprosessen til minoritetsspråklige elever i grunnskole for voksne. Gjennom oppgaven ser jeg på hvilken betydning førlesefasen har for minoritetsspråklige elever med liten eller ingen skolebakgrunn

minoritetsspråklige elever kan best mulig fremme språkkompetanse i norsk. 1.1 Bakgrunn for valg av tema I norsk skole er det stadig mer mangfold av minoritetsspråklige elever med ulik språk og kulturell bakgrunn. Prinsippet for opplæringen i Kunnskapsløftet presiserer at: Ulike tekster om regning. Submenu level 3. Regning for minoritetsspråklige elever uten tilstrekkelige norskferdigheter. Regning i alle fag for elever i matematikkvansker. Tekst om regning i engelsk. Tekst om regning i fremmedspråk. Tekst om regning i musikk

Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever er et ett-/ eller toårig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Målet med opplæringa er å forberede deg til ordinær Vg1, styrke norskkunnskaper og andre sentrale grunnskolefag. Mer grunnskoleopplæring forbedrer mulighetene dine for å fullføre videregående. Grunnskole for voksne Et av målene i integreringsloven er at flere skal få formell kompetanse innenfor rammen av introduksjonsprogrammet. Opplæring på grunnskolenivå kan være hele eller deler av kvalifiseringsløpet for deltakere i introduksjonsprogrammet

Hvordan bedre undervisningssituasjonen for nyankomne

Våren 2013 ble leseferdighetene til 380 minoritetsspråklige avgangselever i Voksenopplæringens grunnskole undersøkt. Resultatene fra elevundersøkelsen ble sammenholdt med selvrapporteringsdata fra lærerne deres om hva de la vekt på når de forberedte elevene på lesing av ny tekst. Resultatene bekreftet at kjente variabler som bakgrunnskunnskap og aktivering av forkunnskaper før lesing. Har du spørsmål om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning? Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning Minoritetsspråklige deltakere som tar kurset som støtte/ekstra teoriundervisning i forbindelse med arbeidspraksis i videregående opplæring. Minoritetsspråklige deltakere i kommunal voksenopplæring (norskkurs, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne) som har mål å bli helsefagarbeider. Prosjektperioden er fra 1.11.20 - 31.12.2022 Det tilbys voksenopplæring for minoritetsspråklige ved Ås læringssenter. Dette gjelder voksne som har behov for grunnskole etter opplæringsloven §§ 4A og §§ 4A-2 første ledd. Ås læringssenter tilbyr grunnskole til voksne som ikke har vitnemål for å kunne søke seg inn på videregående skole

ABC for minoritetsspråklige - Arbeidshefte - Arbeid med

 1. oritetsspråklige Elvebakken Vgs. Vg1 ordinært løp Søkeren takker ja til tilbudet Svarfrist er 8 dager etter inntaksdato Søkeren takker nei til tilbudet Skolestart . august 2019 Søkere som kan dokumentere
 2. oritetsspråklige elever. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen
 3. oritetsspråklige elevene i norsk skole følger stort sett ordinær opplæring på norsk og bruker de samme læremidlene som Høsten 2006 startet innføringen av den nye skolereformen for grunnskole og videregående skole, Kunnskapsløftet. Reformen innbefatter et læreplanverk, LK06, som legger føringer fo
 4. oritetsspråklige elever Informasjon til deg (og dine foresatte) Nome kommune har et tilbud til

Opplæringstilbud for minoritetsspråklige - Viken fylkeskommun

Webinar om Grip 1 Engelsk - grunnskole for minoritetsspråklige. Public · Hosted by Fagbokforlaget norsk som andrespråk. clock. Thursday, June 4, 2020 at 1:00 PM - 1:45 PM UTC+02. More than a year ago I tillegg tilbyr vi grunnskole for minoritetsspråklige. Nærhet til praksisfeltet er viktig hos oss og vi samarbeider tett med lokale barnehager, sykehjem og eldresentre. Rektorer. Kathrine Reine (2018-) Jan Ljøner (2016, midlertidig, fra Kongshavn videregående skole, til Kampen skole) Tone Amdahl (2012. Grunnskolene - Lærer for minoritetsspråklige elever. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Minoritetsspråklige elever i norsk skole viser her til elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, jf. opplæringsloven § 2-8 (Opplæringslova, 1998). Minoritetsspråklige elever er en heterogen gruppe. Disse elevene er ofte flerspråklige, eller blir det i møte med det norske skolesystemet

Kurset er for minoritetsspråklige som ikke har engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole. Test i engelsk må avlegges. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter. Meld deg på så holder vi deg informert. Engelsk er et internasjonalt språk i bruk over hele verden Administrasjon grunnskole, kontaktlærer, rådgiver. Januar 10.kl. Starte Ny giv-gruppe Administrasjon grunnskole Sommer Sommerskole Tidspunkt Tiltak Ansvar Mars Informasjonsutveksling om minoritetsspråklige elever som har behov for plass ved PS Rektor Vadsø ungdomsskole - rektor PS 25.mai Søknadsfrist Grunnskole for voksne, PS Karriere Nordland - karriereveiledning av minoritetsspråklige 2 Innholdsfortegnelse Innledning Illustrasjon over rettigheter, godkjenningsordninger og opplæringstilbud mot grunnskole- og videregående opplæring.

Utvalget besto av 42 samfunnsfagslærere og deres 380 avgangselever fordelt på 34 skoler og voksenopplæringssenter med eksamensrettet grunnskole for voksne. Skolene i utvalget er fordelt på 18 fylker. Elleve av disse skolene er med i NAFOs nettverk av fokusvirksomheter. Alle elevene i utvalget var minoritetsspråklige Minoritetsspråklige elever. Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk. Som minoritetsspråklig kan du ha rett til tilpasset opplæring. I gjennomsnitt tar det 5-7 år å lære et nytt språk godt nok til å kunne delta aktivt i samfunnet. Vi kan legge til rette for at elever som holder på å lære seg.

Rekrutteringen til faget styres ikke bare av antall år minoritetsspråklige elever har vært i norsk grunnskole, men i stor grad også av deres skoleprestasjoner. Uansett fartstid i norsk grunnskole, ser vi det samme mønsteret: rekrutteringen til norsk som andrespråk avtar jo bedre karakterene er

Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan få egen opplæring i norsk inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen Norsk start 1-10 er læreverket for minoritetsspråklige. Norsk start er viktig for den minoritetsspråklige eleven! Elevnettstedene som hører til bøkene gir mange varierte oppgaver og god øvelse i bruk av viktige begreper - Grunnskole for voksne - Spesialundervisning. Birkenes Læringssenter gir opplæring til voksne innvandrere eller andre minoritetsspråklige som får opplæring i norsk med samfunnsfag. Vi tilbyr også grunnskoleopplæring, både til norske og minoritetsspråklige,.

Lover og rettigheter i barnehage og skole www

Kurset passer for deg som er minoritetsspråklig, ikke-skandinavisk og arbeidsledig, med tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne nyttiggjøre deg kurset. Du bør ha et norsknivå som tilsvarer A2 muntlig. Du må kunne framlegge politiattest. Man trenger ikke grunnskole. Du vil få innføring i fagbegrepene innenfor Helsefag I dette heftet har vi samlet informasjon om lover og retningslinjer som er relevant for alle som jobber med minoritetsspråklige. Heftet bygger på opplæringsloven, privatskoleloven, læreplanverket, barnehageloven, rundskriv, stortingsmeldinger, offentlige rapporter og veiledninger. Heftet henvender seg til ansatte i barnehage og skole Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever Generelt om tjenesten Beskrivelse. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever. Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole. Kriterier/vilkår. Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk; Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen Direktoratet for naturforvaltning har opprettet nettstedet friluftsliv i skolen som et tilbud til ansatte i barnehage og grunnskole som ønsker å bruke nærmiljøet som læringsarena. Grubletegninger Grubletegninger er tegninger som tar opp synspunkter på naturfaglige problemstillinger fra dagliglivet

Opplæringen skal tilpasses ditt behov; det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Som hovedregel skal det brukes kortere tid enn ordinær grunnskole. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge. Rettigheten gjelder både norskspråklige og minoritetsspråklige Enhet for integrering og kvalifisering (EIK) tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne mellom 16 og 67 år. Undervisning foregår mandag til fredag kl.08.30-14.30, til sammen 30 undervisningstimer pr. uke. Kurset består av følgende fag: Norsk for utlendinger, Samfunnskunnskap, Arbeidsnorsk, Språkpraksis, Fysisk aktivitet, Helse og Kosthold Velkommen til nettstedet www.123norsk.com -. Tema for nettstedet er norsk som 2. språk og. grunnskoleopplæring for voksne. Du finner og øvingsoppgaver som er nyttige for deg som skal opp til ulike norskprøver. Les om de nye prøvene her Request PDF | ORGANISERING AV LESEOPPLÆRINGEN FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I BARNESKOLEN. | Eksisterende forskning tyder på at minoritetsspråklige elever som kommer til Norge i løpet av.

Johannes læringssenter grunnskole voksne - Om Grunnskole

Salangen skole er en nyrenovert 1.-10. skole og SFO som ligger nært sentrum med nærhet til videregående skole, kulturhus og idrettshall. Nederst på denne siden finner du bla. informasjon om foreldrebetaling på SF På høyden egner seg for opplæring i innføringsklasser og for minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser og har behov for tilpasset opplæring. Læremidlet kan dessuten brukes i voksenopplæringen, for eksempel i grunnskole for voksne og modulbasert FVO (forberedende voksenopplæring)

Tilbud til minoritetsspråklige elever - Språkopplæring

Søk etter nye Norskopplæring for minoritetsspråklige-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 21.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet Opptakskrav: Fullført norsk grunnskole eller tilsvarende. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. Meld deg på 6-fags pakken her. påbygging for deg som har fagbrev. Hvis du har bestått 3 år med yrkesfag eller har fagbrev/svennebrev*,. Grunnskole for voksne Personer med lovlig opphold over opplæringspliktig alder, som ikke har fullført grunnskolen og har behov for opplæring, har rett på grunnskoleopplæring for voksne. Det kan ikke stilles krav om spesifikke norskferdigheter for inntak til opplæringen. Opplæringen er gratis og skal være tilpasset den enkeltes behov Mat og matlaging er et godt utgangspunkt for å oppnå kontakt med minoritetsspråklige voksne. Gjennom matlaging kommer samtalen i gang og dermed læring i praktisk norsk Mat og prat - for minoritetsspråklige by Aakervik, Gunnhild. 9788278580257

Informasjon til minoritetsspråklige - Vestland fylkeskommun

Minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen defineres som elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk (Meld. St. 6. 2012- 2013). tetsspråklige elever kun kort tid i grunnskole, og de får vitnemål uavhengig av faglig nivå. Mange starter på videre Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring Velkommen til Vefsn voksenopplæring. Vefsn voksenopplæring tilbyr norskopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne (over 16 år) og spesialundervisning til voksne med behov. Vefsn voksenopplæring gir et forsterket skoletilbud for funksjonshemmede elever fra 1

Slik får norske kommuner flere minoritetsspråklige barn til å gå i barnehagen Created with Sketch. helsesøster, frivilligsentral, grunnskole, bibliotek, innvandrerforeninger og trossamfunn. Brosjyrer på flere språk som distribueres de samme stedene som i punktene over. Telefon. Tlf: 23 16 51 70 23 16 51 70. E-post. Send e-post til skolen. postmottak@osloskolen.no. Finn oss på kartet. Velkommen til oss

Innholdsrikt karriereverktøy for minoritetsspråklige

AR Univers - app som knytter papirbok og digitale ressurser sammen. I tråd med læreplanverkets overordnede del er helhet og tverrfaglig forståelse læremiddelets grunnleggende pedagogiske idé. Derfor har vi samlet fagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesliv i helse- og oppvekstfag i én tverrfaglig lærebok Grunnskole A3 er en 1-10-skole med få minoritetsspråklige elever. Skolen har minoritetsspråklige elever fra familier som er bosatt i kommunen, og alle elevene fra mottaket går på den andre skolen, med unntak av noen elever so

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige 16-19-åringer

Gildeskål kommune har 4 grunnskoler: Inndyr skole - barne- og ungdomsskole og SFO. Nygårdsjøen oppvekstsenter - barne- og ungdomsskole, SFO og barnehage. Sandhornøy skole og barnehage - barne- og ungdomsskole, SFO og barnehage. Sørarnøy skole og barnehage - barne- og ungdomsskole, SFO og barnehage. 2012-10-17. Les mer Søk etter nye Lærer-for-voksne-minoritetsspråklige-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 23.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet Du vi søker har spesialkompetanse innenfor norskopplæring for minoritetsspråklige, og allmennlærerbakgrunn eller annen relevant fagbakgrunn. Du kan gjerne ha erfaring fra liknende opplæringstilbud i videregående skole og/eller grunnskole, og har engasjement, ideer og erfaringer du ønsker å ta med deg inn i utviklingen av vårt tilbud ved Eidsvoll videregående skole Siden minoritetsspråklige har mindre erfaring med det norske språket, skårer de ofte lavere på ordforråd-tester sammenlignet med norskspråklige barn på samme alder. Konsekvenser av vedvarende lavt ordforråd. Til tross for at det er satt i gang en rekke initiativ fra regjeringshold, vedvarer forskjellene oppover i skoletrinnene

Hamarøy sentralskole ligger i kommunesenteret Oppeid og har grunnskole 1.-10.klasse med 128 elever og 28 lærere. Skolen har også skolefritidsordning

Organisering – NAFOKombinasjonsklasse - Greåker videregående skoleMorsmålsstøtte for voksne med lite skolebakgrunn – NAFO