Home

Kombinatorik träddiagram

Träddiagram - Sannolikhet och kombinatorik - Matematikportale

F5 Kombinatorik (KW 1.6) Ex.: På en matsedel finns tre förrätter, två huvudrätter och två efterrätter. På hur många olika sätt kan en trerätters måltid komponeras? Svar: Illustration: Träddiagram Öva dig på filmens frågor genom att gå in på denna länk:https://www.studi.se/lesson/6016 Vi lär oss om vad begreppet sannolikhet betyder och hur vi med hjälp av den klassiska sannolikhetsdefinitionen kan beräkna sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa binatorik, att använda träddiagram samt att beräkna sannolikhet i olika situationer. Diagnoserna i delområdet statistik avser att kartläg-ga om eleverna kan ordna, avläsa, tolka och presentera statistiska data i tabeller och diagram, samt bestämma enkla lägesmått. Området består av följande fem delområden inom Sannolikhet och Statistik

Kombinatorik Matematik Årskurs 9, Matematik Högstadiet. Sannolikhet Matematik 1c, Matematik 1b, Matematik 1a, Matematik 1. Sannolikheter i flera steg och träddiagram Ett träddiagram är ett sätt att visualisera på vilka sätt (vägar) som händelser kan inträffa och vilken sannolikhet dessa vägar har Träddiagram och koordinatsystem över utfallsrummet; samt följande sannolikhetsfördelning kopplat till kombinatorik: Binomialfördelningen. Kort förklaring ([1]) Additionsprincipen: Om händelse A har n möjliga utfall och händelse B har m möjliga utfall så har vi totalt n+m möjliga utfall

Matematik För Alla: Kombinatorik - Rita ett träddiagra

  1. Kombinatorik Att räkna ut hur många sätt något kan göras. Ex. Matsedel med tre förrätter, fyra huvudrätter och två efterrätter. På hur många olika sätt kan en trerätters måltid komponeras? Svar: Illustration: Träddiagram Kombinatorik, forts. Multiplikationsprincipen •Ett experiment har m 1 möjliga utfall •Ett annat efterföljand
  2. Träddiagram över val mellan tre färger. Varje nivå i diagrammet representerar ett val. Här har alltså två på varandra följande val gjorts. Träddiagram över fyra val mellan två färger. Kombinatorik är ett innehåll som tagits upp i flera Nämnarenartiklar under de senaste åren
  3. tolka och rita träddiagram. tolka och rita enkla linje- och cirkeldiagram. löser problem kopplade till diagram, kombinatorik och sannolikhet. känna till och använda begreppen sannolikhet, kombinatorik, träddiagram, förhållande, kombination, linjediagram, cirkeldiagram, lodrät axel, vågrät axel och intervall
  4. tingning, oförenlighet, komplementhändelse, union, snitt, kombinatorik, träddiagram. 4. formulera en sannolikhetsmodell med hjälp av slumpariabler,v även med centrala gränsvärdessatsen, och anändav den för att bestämma egenskaper hos dess fördelning samt beräkna sannolikheter

Kombinatorikuppgifter problemuppgifter i kombinatorik. kombinatorikproblem blandade problem om kombinatorik. Vad händer om 2 st är lika? kort film med ett problem i enkel kombinatorik. En utmaning i åk 6. Undersökningar om sannolikhet. övning för åk6 i att undersöka sannolikhet och att göra hypoteser tal = 56 for faktor1 in range(1, 100): for faktor2 in range (1, 100): if tal == faktor1 * faktor2: print (faktor1, faktor2) Här använder vi oss av två nästlade for-satser. Det fungerar så här: • Först kommer faktor1 att vara 1. • Därefter kommer faktor2 att i tur och ordning anta alla värden från 1 till 100 Kombinatorik 18 2 Kombinatorik 19 2 Kombinatorik 20 2 Kombinatorik 21 2 Kombinatorik 22

Matematik Sannolikhet och statistik Slump, sannolikhet och kombinatorik. Betingad sannolikhet Testa Studi. Hej! Du ser Ett annat sätt att visa vad som händer är att rita ett träddiagram. Först ritar vi upp möjliga utfall med den ena tärningen. Sen, för vart och ett av dem utfallen,. Enkel kombinatorik i konkreta situationer. Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram En tärning Två tärningar Träddiagram - del 1 Träddiagram - del 2 Träddiagram - del 3 Slumpförsök med två tärningar Sannolikhet för oberoende händelser Sannolikhet för beroende händelser Kombinatorik

Kombinatorik - Rita ett träddiagram - YouTub

  1. träddiagram. Används en interaktiv tavla har man nytta av att klona cirklarna. När klassen diskuterar antalet kombinationer kan man dra ner smakerna, en i taget, allteftersom träddiagrammet byggs upp. Om alla kombinationer, även samma smak på båda kulorna, får vara med ser vi att det finns 16 olika kombinationer
  2. 5 Sannolikhet och statistik. Du lär dig att räkna med olika typer av sannolikheter och att använda träddiagram. Vi tittar vidare på statistik och räknar med olika typer av lägesmått (medelvärde, median etc.) samt spridningsmått. NYHET: Följ denna länk så hittar du lösningsförslag till uppgifter om sannolikhet och kombinatorik på.
  3. Kombinatorik • Gren inom matematiken som handlar om att beräkna på hur många sätt ett givet antal element kan ordnas i mängder • Visualiseras ofta i ett träddiagram 9. Permutationer när alla element är olika • Ex: Samma fyra kulor ligger framför oss. Vi välje
  4. 188:2 - Kombinatorik: siffror 192 - Sannolikhet - öva 193 - Kasta tärning 194 - Att vinna eller inte vinna 196 - Räkna med sannolikheter (se 183) 197 - Ändrade förutsättningar (se 186) 198:1 - Sannolikhet med hjälp av utfallsdiagram 198:2 - Utfallsdiagram exempel 200:1 - Sannolikhet med hjälp av träddiagram
  5. Enkel sannolikhet Sannolikhet vid två händelser Träddiagram Sannolikhet utan återiläggning Beräkning med hjälp av sannolikhet Kombinatorik Sannolikhetens histori Ett träddiagram är ett slags diagram i form av ett träd där grenarna visar sannolikheten för att en viss händelse inträffar

beräkna sannolikheter för händelser, med användning av begrepp och verktyg som oberoende, betingning, oförenlighet, komplementhändelse, union, snitt, kombinatorik, träddiagram. formulera en sannolikhetsmodell med hjälp av stokastiska variabler, även med centrala gränsvärdessatsen, och använda den för att bestämma egenskaper hos dess fördelning samt beräkna sannolikheter Du lär dig att räkna med olika typer av sannolikheter och att använda träddiagram. Vi tittar vidare på statistik och räknar med olika typer av lägesmått (medelvärde, median etc.) samt spridningsmått Sannolikhetslära och kombinatorik. Syftet med matematikundervisningen. Du ska utveckla din förmåga att Här kan du se hur man gör ett träddiagram för att visa på alla möjliga kombinationer

Kombinatorik Mönster Räkna på sannolikhet Tärningsdiagram Träddiagram Oberoende händelser Beroende händelser Årskurs 9 Sammanfattning av hela kapitel Ma1a Ma1b Ma1c Ma2a Ma2b Ma2c Ma3b Ma3c Webbinarie. Exempel på frågor som kan komma på förhör i sannolikhet och kombinatorik. 4/18/2015 Rita ett träddiagram som visar dina valmöjligheter. Svar: Rita fyra grenar och från varje gren går det ut två mindre grenar och från dessa grenar går det ut två mindre grenar och från dessa går det ut tre grenar

Kan du något om kombinatorik kan du räkna det som: antalet sätt att välja 2 pojkar*antalet sätt att välja 2 flickor/totala antalet sätt att välja 4 ur 28. Annars kan du sätta upp ett träddiagram i fyra steg med sannolikheten för pojke/flicka på grenarna Induktiv aktivitet - Kombinatorik. Vi ska arbeta med kombinationer och permutationer. Det är en aktivitet vi ska genomföra i helklass. Aktiviteten består av olika arbetsmetoder i form av grupparbete och enskilt arbete. Aktiviteten är anpassad till elever i åk 1, eller elever som inte tidigare arbetat med kombinatorik Problemlösning - Kombinatorik Här är en uppgift som jag har använt ibland i samband med att jag har undervisat om kombinatorik i F-3-programmet och ULV-projektet F-6. Då har jag inte formulerat den skriftligt, utan bara slängt ut den som en diskussionsfråga i slutet av passet när vi har jobbat med strukturen hos olika vanliga kombiantorik-uppgifter Matte sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik. Publicerad den 10 februari, 2017. av Maria A. I sista kapitlet i boken nu jobbar vi med de områden som står i rubriken. Vi har börjat arbeta med sannolikhet och går nu vidare till proportionalitet. Här kommer olika klipp som hjälper oss med arbetsområderna

Video: Kombinatorik 10bollar + 15 bollar (Matematik/Matte 1

Kombinatorik - Placera 3 kulor i 3 glas - Film. Här är en film med idéer till lösning på problemet På hur många sätt kan man placera tre kulor i tre glas så att minst ett glas är tomt? Är det korrekt? (Du kan ju inte lita på allt du ser på Internet, vettja! Enkel sannolikhet Sannolikhet vid två händelser Träddiagram Sannolikhet utan återiläggning Beräkning med hjälp av sannolikhet Kombinatorik Sannolikhetens histori Y 5. 3 Kombinatorik Kombinationer Den matematik som handlar om att beräkna antalet möjliga kombinationer kallas för kombinatorik. Det kan till exempel handla om hur många kombinationer det kan finnas av fyrsiffriga koder till mobilen

1. Förord Syftet med den här boken är att elever i årskurs 7-9 ska arbeta med programmering som ett verktyg i matematikundervisningen. Som språk har jag valt Python, ett av världens vanligaste programmeringsspråk, och et Enkel kombinatorik Experiment. Jämförelser av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök. Kombinatorik Beräkna likformig sannolikhet i vardagliga Situationer. Träddiagram. Kombinatorik I. Statistik Känna till stapeldiagram Läsa av och fylla i enkla olika typer av diagram och tabeller Avläsa och skapa tabeller och diagra

Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Matematik gratis. Prova Logga i Kombinatorik 14. vad som menas kombinatorik, multiplikationsprincipen. 15. kunna beräkna antalet möjliga kombinationer 16. kunna beräkna antalet möjliga kombinationer (permutationer) när ordningen är viktig, t ex när personer står i en kö. Statistik 17. kunna rita korrekt och tolka stapeldiagram, stolpdiagram och linjediagram Miniräknare Andreas Lindahl www.andreaslindahl.net Träddiagram Dra kulor ur en urna utan återläggning: P(R,R)= P(R ,S)= P(olika färger)= Miniräknare Andreas Lindahl www.andreaslindahl.net Kombinatorik- Multiplikationsprincipen Antag att du ska äta en fin middag som ska innehålla förrätt varmrätt och dessert

Kombinatorik daniels-matt

Här kan du träna på uppgifter till högstadiets och gymnasiet matematik och fysik. Vålj din kurs och betygsnivå. Fullständiga förklaringar på alla övningar Kombinatorik Att räkna ut hur många sätt något kan göras. Ex. Matsedel med tre förrätter, fyra huvudrätter och två efterrätter. På hur många olika sätt kan en trerätters måltid komponeras? Svar: Illustration: Träddiagram . 2013-01-24 4 Kombinatorik, forts. Multiplikationsprincipen •Ett experiment har m 1 möjliga utfall •Ett. kombinatorik: med träddiagram, egna experiment • Lägesmåtten: medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar. Uppdrag: Matte Mattespanarna för åk 4-6 Får kopieras 4/4 SAMBAND OCH FÖRÄNDRINGAR • Proportionalitet: och procent sam Jag kan rita träddiagram och tabeller för att lösa uppgifter inom kombinatorik. Nuvarande bedömning Kan Kan inte Nästa. Färdig Behöver du hjälp? Besök vårt hjälpcenter Kontakta läromedelsrådgivare Tlf. 08 505 24 800 supportse@clio.me Clio Matematik. Dragning med återläggning är ett scenario inom kombinatoriken och sannolikhetsläran.. I ett typiskt skolexempel lägger man ett antal röda och ett antal blå kulor i en hatt, drar en kula utan att titta, noterar vilken färg den hade, lägger tillbaka den, drar en kula till och så vidare

och multiplikationsprinciperna för sannolikhetslära och kombinatorik; träddiagram; tabeller och diagram; läges- och spridningsmått; stickprovsundersökningar: metod och tillförlitlighet; programmering och algoritmiska resonemang Träddiagram Matematik Matte 1 Sannolikhet Och Statistik. Repetition kombinatorik och sannolikhet här kan du testa dig i olika moment via interaktiva test, klicka här ! underordnade sidor (6): funktioner och algebra geometri inför nationella proven procent repetition sannolikhet och kombinatorik tal Ma år 9 Sannolikhet. Sista området i matte på högstadiet, visst låter det bra. Vecka 13. Måndag: Intro, vilket betyder en liten genomgång, till avsnittet. Vad ska vi jobba med, hur lägger vi upp arbetet, vilken tid har vi på oss, vad säger läroplanen med mera. Onsdag: Denna film repeterar det som ni gick igenom i år 8

Kombinatorik - ord med 4 bokstäver (Matematik/Årskurs 9

En tärning Två tärningar Träddiagram - del 1 Träddiagram - del 2 Träddiagram - del 3 Slumpförsök med två tärningar Sannolikhet för oberoende händelser Sannolikhet för beroende händelser Kombinatori tärningar) Sannolikhet Odds Våra odds 1 0/36 1 1 2 1/36 35,9 35,7 3 2/36 17,99 17,4 4 3/36 12 11,8 5 4/36 9 8,5 6 5/36 7 7,3 7 6/36 5,99 5,8 8 5/36 7,19 7,3 9 4/36 9 8,5 10 3/36 12. Ma1b och Ma1c Sannolikhet beroende händelser svarta och röda. Sida. Daniel Mattsso

Beroende händelser. Beroende händelser är händelser som är beroende av vad som har hänt innan den specifika händelsen. Ett exempel på det är att dra kulor utan återläggning i en påse. Då minskar antalet kulor succesivt, vilket påverkar sannolikheten för följande händelser. I en påse finns 10 kulor, tre gröna och sju blåa Gimkit is a game show for the classroom that requires knowledge, collaboration, and strategy to win. Get started for free - Träddiagram, intro. Till lärarens YouTube-sida -> Sannolikhet för beroende händelser (se filmen ovan först) - Träddiagram: Till lärarens YouTube-sida -> Dela gärna och hjälp sidan att växa Sannolikheten kommer dock inte vara oberoende av huruvida personen har ett jobb eller inte. Bayes teorem-formel. till olika villkorliga händelser

Sannolikhetslära till pdf.notebook 10 May 04, 2012 Släpp fångarna loss Detta är ett spel för två spelare. Börja med att placera ut era fångar en i varje ruta på varsin spelplan Träddiagram . Reply. Tore Ander link. 5/18/2015 09:08:23 pm. Jag löser helst en sådan här uppgift med teoretiska medel som föreslår noggranna undersökningar före slutsatsen, samt att bevisa min teori genom illustrationer. Reply. eve. 5/18/2015 09:08:35 pm. rita eller träddiagrammet Reply. AK. 5/18/2015 09:09:07 pm beräkna sannolikheter för händelser, med användning av begrepp och verktyg som oberoende, betingning, oförenlighet, komplementhändelse, union, snitt, kombinatorik, träddiagram. \n formulera en sannolikhetsmodell med hjälp av stokastiska variabler, även med centrala gränsvärdessatsen, och använda den för att bestämma egenskaper hos dess fördelning samt beräkna sannolikheter Träddiagram: Kr Kr Gu Gu P(minst en krona) = 3 4 Mynt 1 Mynt 2 2 1 Kr Sannolikheten ett trafikljus visar rött när vi kommer fram är 0, beräkna sannolikheter för händelser, med användning av begrepp och verktyg som oberoende, betingning, union, snitt, kombinatorik, träddiagram. Y PP 5.2 Träddiagram v-1.pptx. Y PP 5.3 Kombinatorik v-1.pptx. Y PP 5.4 Tabeller och diagram v-1.ppt . Sannolikhet och statistik Montessoriinspirerad matemati . st två elever i klassen fyller år på samma dag? Jag förstår hur detta är kombinatorik och tror att jag kan lösa det med ett fixerat antal i klassen men inte med ett okändt anta

Kombinatorik - multiplikation & additionsprinciperna - YouTub

Sannolikhetslära och kombinatorik Detta kapitel inleds med rätt mycket repetition av den statistik och sannolikhetslära som vi får lära oss under statistikkapitlet i Matte B . Slumpmässiga flerstegsförsök beskrivs med träddiagram och sannolikheter beräknas i anslutning till dessa med hjälp av summa- och produktreglerna Träddiagram - Sannolikhetslära (Matte 1) - Eddle . sannolikhetslära - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. 20% har haft problem med ljuset och 25% har haft problem med elsystemet Kombinatorik Kombinatorik handlar om på hur många sätt olika saker kan kombineras Ste • beräkna sannolikhet för en eller flera händelser • skillnaden mellan oberoende och beroende händelser • hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg • beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelsen • om kombinatorik • tolka och använda lägesmåt cerad händelse som inte så lätt delas upp i delar enligt satsen om. Sannolikhet åk 9 Statistik och sannolikhet (Årskurs 9) - Matteboke . I detta kapitel övar vi på tabeller, diagram och lägesmåtten medelvärde och median, och lär oss att räkna med sannolikheter Vi lär oss om vad begreppet sannolikhet betyder och hur vi med hjälp av den klassiska sannolikhetsdefinitionen kan beräkna sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa Sannolikhet. Sannolikhet &kombinatorik. Sannolikhetsberäkning 1 kort film om grunderna i sannolikhetslära. Träddiagram kort film om hur du kan skildra de olika utfallen av upprepade händelser. försök med eller utan återläggning kort film om ett viktigt begrepp i sannolikhetslära

Sannolikhet (Matte 1, Statistik och sannolikhet) - Matteboke

!5.2!Träddiagram!! ! !Läxa 18!5.3!Komplementhändelse ! !Läxa 19!5.4!Kombinatorik!5.5!Tabeller och diagram! !Läxa 20! 6. !XYZ - med sikte på framtiden (264-307)!6.1!Taluppfattning och tals användning !6.2!Algebra!6.3!Geometri!6.4!Samband och förändring!6.5!Sannolikhet och statistik !6.6!Problemlösnin 26. beräkna sannolikheten med hjälp av träddiagram samt komplementhändelser 27. använda kombinatorik för att lösa matematiska problem 28. tolka och använda lägesmått samt spridningsmått. E C A i huvudsak fungerande relativt väl väl fungerande enkla resonemang utvecklade välutvecklad Kombinatorik Glassproblem . Hej! Idag har vi problem med glassar och hur många olika varianter man kan skapa. Inom matematiken så kallar man det här för kombinatorik. De olika kombinationerna kallas för permutationer. YouTube. Karin Kihlblom. 72 subscribers Sats 2.9 Lagen om total sannolikhet Om händelserna H 1;:::;H n är parvis oförenliga och H 1 [H 2 [:::[H n = , dvs att i ett försök inträ ar precis en av dem, gäller för varje händelse A att P (A )

5.2 Träddiagram. 5.3 Komplementhändelse. 5.4 Kombinatorik. 5.5 Tabeller och diagram. Z Kap 6 XYZ - med sikte på framtiden. Finns inga filmer till detta avsnitt. Men titta gärna på gamla filmer om du vill repetera Enkel kombinatorik i konkreta situationer. Kombinatorik och strategier, t.ex. träddiagram och tabeller 6A kap 4 Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala vertyg. Tolkning av data i tabeller och diagram. Läsa av och tolka tabeller och diagram 4A kap 4 5B kap

Allt om Sannolikhetslära - (Åk 8, Åk 9, Matte 1) - Eddle

Träddiagram; Rita bild; Beräkning (Sammanfattning Kombinatorik s 87, sidor i boken är 98-99, 100/101) Träningslära kondition IDH. 22 november, 2016 28 november, 2016. Imorgon startar ett teorimoment kring träningslära kondition. 2 veckors idrottslektioner kommer att användas där sista lektionen innehåller ett skriftligt test Träddiagram; Rita bild; Beräkning (Sammanfattning Kombinatorik s 87, sidor i boken är 98-99, 100/101) Samhällskunskapsprov 25/11. 18 november, 2016 18 november, 2016 Lämna en kommentar. Inför provet Demokrati och Sveriges politiska system Vad vi har gått igenom på lektionerna Fysik 1 Kapitel 8 elkretsar 3 resistorer paralllella serie Fysik 1 Kapitel 8 elkretsar resistivitet i krets Ma5 cupcakes med olika strössel kombinatorik kombinationer Fysik 1 Kapitel 8 elektromotorisk spänning (ems) och inre resistans (R_i) genom experiment Fysik 1 Kapitel 8 elkretsar potential.

Mattespanarna 6A, kapitel 5 - Diagram, kombinatorik och

Sannolikhet - Ett tal mellan 0 och1 som beskriver hur stor chans eller risk det är för att en händelse kommer inträffa, Utfall - Möjligt resultat av en händelse, Gynnsamt utfall - Det utfall man vill ska inträffa, Möjliga utfall - De utfall som kan inträffa, Likformig sannolikhet - En händelse där alla möjliga utfall har samma sannolikhet att inträffa, Träddiagram. v.18 ÅR 9 Lektioner Matematik Vi arbetar vidare med sannolikhet och kommer in på träddiagram och kombinatorik, avsnitt 5.2+5.3. Svenska Ser färdigt filmen Invictus, arbetar med diskussionsfrågor kopplade till filmen. Engelska Greek Mythology (+ Norse mythology) Franska Hör-och läsförståelseprov. Spanska NP i spanska Tyska NP i tyska (läs- och hörförståelse Pfrött,rött)= P(rött) .P(rött) = 3-3 = ^ l Svar: Sannolikheten att hjulet stannar på rött båda gångerna är^. Exempel Niklas hartvåtrafikljus påsinbilvägtill jobbet. Sannolikheten för gröntljus är0,4 vidvarje trafikljus. a) Beräkna sannolikheten för rött ljus. b) Rita ett träddiagram. c) Beräkna sannolikheten för två gröna.

Sannolikhet träddiagram — riesenauswahl an werkzeug undPedagogisk planering i Skolbanken: SannolikhetMatte sannolikhet, proportionalitet och kombinatorik

Träddiagram 302Tema: Relevans - Krafter och hastigheter 224 Aktivitet: Lika eller olika färg? Aktivitet: Sant eller falskt? 227 Beroende händelser 307Sammanfattning 4 228 Komplementhändelser 310Kan du det här? 230 Tema: Relevans - Kombinatorik Testa dig själv 4 23 Kombinatorik handlar oftast om att räkna hur många arrangemang det finns av en viss typ. Välj den första siffran (bland 9 st), sedan den andra (bland 10 st), och till sist den tredje (bland 8 st). De låter sig permuteras på 4! olika sätt. Härav följer att svaret på den givna frågan är 4! = 4 3 2 1 = 2 Kombinatorik & sannolikhetslära med Torbjörn Slumpförsök i flera Övningar och exempel Lära kap. 7 Artikel: Nilsson. steg (träddiagram) eller med flera föremål (matris) Summaspelet (Mondo) Länkar i Mondo (bl.a. filmer & interaktiva övningar) 11/2 Linda Statistik 2 Olika diagramtyper, olika variabler Övningar oc Meet Gimkit. Two engaging and easy-to-use tools that create memorable learning experiences. Get started for free Göra beräkningar med kombinatorik. Olika metoder för att beräkna sannolikhet med hjälp av olika typer av diagram. Lösa problem mha sannolikhet. Kunna olika typer av diagram ( linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, histogram). Visa resultatet av en undersökning/underlag i ett diagram Kombinatorik Mönster Räkna på sannolikhet Tärningsdiagram Träddiagram Oberoende händelser Beroende händelser Årskurs 9 Aritmetik - räkneordning Aritmetik - delbarhet Aritmetik - primtal Aritmetik - negativa tal Aritmetik - Bråk, sammanfattning Aritmetik - tal i potensfor