Home

Förkorta och multiplicera bråk

Bråk | Tydligt, smart och snyggt

Motsatsen till att förkorta är att förlänga, och det gör man genom att multiplicera täljaren och nämnaren: Förlängning används ofta då man ska addera, subtrahera eller jämföra två bråk med olika nämnare. Det man är ute efter då är att båda bråken ska få samma nämnare. OBS Här lär du att räkna med bråktal och framförallt att multiplicera och dividera bråk med varandra. Vi går igenom de regler som används och tar flera exempel. Lär dig Multiplicera och dividera bråk - (Högstadiet, Ma 1) - Eddle För att kunna skriva två bråk som adderas eller subtraheras på gemensamt bråkstreck måste det vara samma nämnare i båda bråken. Om bråken har olika nämnare kan man förlänga eller förkorta bråken så att de får samma nämnare. Man kan alltid förlänga bråken så att de får samma nämnare men att förkorta fungerar bara ibland Förkorta och förlänga bråk. Story som du berättar för eleverna. Skriv på tavlan medan du berättar. Kalle och Lisa brukade bråka om vem som hade mest eller vem som kunde det största talet. Kalle som var äldst vann nästan alltid, men så kom Lisa på att de kunde ta samma tal - och ändå vinna. Hur ska vi då göra sa Kalle När vi förlängde bråket från 1/2 till 2/4 så multiplicerade vi med 2 både täljare och nämnare. När vi förkortar ett bråk så använder vi istället division. Vi vill omvandla 6-delar till 2-delar. Om vi dividerar 6 med 3 så får vi 2. Därför dividerar vi både i täljare och nämnare med 3

Förkorta bråk - Dataverktyg Onlin

 1. Peponline, en service från Granbergsskola
 2. Du skall kunna förkorta och förlänga bråk. Du skall kunna räkna ut procentsatsen. Du skall kunna förstå och använda procent vid jämförelser. Du skall kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk. Mål att sträva mot. Att du kan räkna med förändringsfaktorer
 3. För att förlänga eller förkorta måste du multplicera eller dividera hela nämnaren och hela täljaren med samma tal, annars förändras proportionen mellan täljaren och nämnaren och bråkets värde ändras. Vad man däremot kan göra med det här uttrycket är att skriva om det som en addition av två bråk med samma nämnare
 4. I spelnivåerna som heter del 1 tränar vi på att förkorta bråk. Om du har ett bråktal och vill ha ett större tal i täljaren eller nämnaren, då kan du förlänga bråket. Det gör du genom att multiplicera såväl täljare som nämnare med samma tal. I spelets nivåer som heter del 2 tränar vi på att förlänga bråk
 5. När du multiplicerar med bråk, multiplicera täljarna för sig och nämnarna för sig. Ibland kan det vara lättare att förkorta bråken innan man multiplicerar dem. Om du multiplicerar två bråk med varandra kan du förkorta tvärs över och dividera täljaren i den ena faktorn och nämnaren i den andra faktorn med samma tal
 6. net när det gäller hur man kan förkorta vid bråkmultiplikation. Man kan alltså förkorta vertikalt i något av bråken och man kan dessutom förkorta snett. Divisio

Multiplicera bråk - (Åk 8, Åk 9, Ma 1) - Eddle

Instruktioner till Förkortning av bråk. Dessaa spel kommer innehålla förkortningen av bråk, det vill säga förkorta bråk till den enklaste formen och förkorta bråken med en specifik siffra. Dessa spel inriktar sig till årskurs 4 - 6 förkorta och förlänga bråk fungerar (se arbetsområdet Algebra). 12. Begrepp, som gemensam nämnare, 13. kunna addera två bråktal och omvandla till gemensamnämnare för att kunna addera två bråk med olika nämnare. 14. kunna multiplicera ett heltal med ett bråktal. 15. kunna multiplicera två bråktal 9. kunna förlänga ett bråk. (avsnitt 1.1 och 2.1) 10. kunna om ett bråk får ett större, mindre eller lika stort värde om men förkortar eller förlänger det. (avsnitt 2.1) 11. * kunna förklara matematiskt med hjälp av neutral elementet för multiplikation varför förkorta och förlänga bråk fungerar (se arbetsområdet Algebra). 12

Ett smidig metod som ibland går att använda när man multiplicerar två eller fler bråk med varandra.s.15 Är i boken Matte Direkt i 9:ans mattebok, kapitel styva linan och uppgift 14 a. Jag skulle behöva få hjälp med denna uppgift..man ska först förkorta. 1/2 x 2/3 x 3/4 Man ska alltså först förkorta bråken och sedan ha multiplikation. Men jag vet inte direkt hur man ska förkorta dessa tal

Ekvationer i bråkformat www

Addition och subtraktion av bråk olika nämnare Posted on July 5, 2017 by marialindqvist88 När man ska addera eller subtrahera bråk som inte har samma nämnare till exempel 3/6 + 2/3 så måste vi först förlänga eller förkorta så att bråken får samma nämnare (de vanligaste serierna av 1a, 1b, 1c) mest äkta bråk, bråk i blandad form, stambråk och kedjebråk , vilka oftast dessa på enklaste form . Här följer några korta beskrivningar av d

Multiplikation och division av bråk (Årskurs 8, Bråk

Nu står bråket i sin enklaste form, så vi kan inte förkorta det mer än så här. Förlängning av bråk. Ibland kan det vara så att vi har två bråktal och vill ta reda på vilket av dem som är störst. Ett sätt att ta reda på det är genom att förlänga bråken, så att bråktalen har samma nämnare I det förra avsnittet repeterade vi addition och subtraktion av bråk.Att addera eller subtrahera två bråktal visade sig vara enklare om bråktalen har gemensamma nämnare. Om bråktalen har olika nämnare behöver vi först förkorta eller förlänga så att bråktalen får gemensamma nämnare Multiplikation av bråktal. Multiplikation av bråktal är ganska enkelt. När man har två bråktal som man ska multiplicera, då multiplicerar man de båda talens täljare för sig och nämnare för sig. För att hålla reda på uträkningen är det bra att skriva upp det hela på ett gemensamt bråkstreck Förkortning och förlängning. I det förra avsnittet lärde vi oss om bråktal. Vi såg bland annat att vi kan skriva om ett bråktal så att vi får andra tal i täljaren och nämnaren, utan att förändra bråktalets värde. Till exempel när vi skrev om ett bråktal till dess enklaste form

Om du har ett bråk med multiplikation så kan du leta efter gemensamma faktorer. I det här bråket har vi en faktor 5 i både täljare och nämnare, så här kan vi förkorta med 5. Och 5/5 är ju 1, vilket inte gör varken till eller från när man multiplicerar med det. Bråket blir därför enklare Förlängning. Om man har ett bråktal och vill ha ett större tal i täljaren eller nämnaren, då kan man förlänga bråket. Det gör man genom att multiplicera såväl täljaren som nämnaren med samma tal. Så här kan det gå till om vi vill skriva om en fjärdedel, så att talet istället står skrivet i tolftedelar: 1 4 = 1 4 ⋅ 1 = 1. Multiplicera bråk med heltal. När du multiplicerar ett bråktal med ett heltal använder du dig av att exempelvis $3=$ 3 = $\frac{3}{1}$ 3 1 eller $5=$ 5 = $\frac{5}{1}$ 5 1 . Så du skriver först om heltalet till bråkform och sedan beräknar du multiplikationen

Bråk och de fyra räknesätten. När du skall addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråktal så är det viktigt att du lärt dig grunderna som vi beskriver här ovan. Därefter blir det enkelt att utföra de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion av bråk behöve Dividera bråktal - Regler. Multiplicera med det inverterade talet - Fördjupning division. Exempel i videon. Kommentarer. Här lär du att räkna med bråktal och framförallt att multiplicera och dividera bråktal. Vi går igenom de regler som används och tar flera exempel 8, Sanoma Utbildning och författarna Arbetsblad 5:8 Förkorta och multiplicera bråk Exempel: 3 __ 7 · 14 ___ 15 = 3 · 14 _____ 7 · 15 Skriv på samma bråkstreck. Beräkna, förkorta om det går. Skriv svaret i blandad form om det går. 1 a) 1 __ 4 · 4 5 = b) 4 9 · 3 8 = 2 a) 21 ___ 36 · 12 14 = b) 9 25 · 1 18 = 3 a) 28 ___ 34 · 4.

Tal i bråkform Matteguide

Här ser vi direkt att vi kan förkorta våra tre bråk, då de är skrivna som multiplar av 2. Första termen i vänsterledet är $\frac{2x}4$ Delar vi både nämnare och täljare med 2 får vi $\frac{2x/2}{4/2} = \frac{x}2$. Andra termen i vänsterledet är $\frac{4x}8$ Vi delar nämnare och täljare först med 2 och sedan med 2 igen Bråk. I detta kapitel repeterar vi hur bråktal fungerar och hur vi räknar med bråktal. Vi går bland annat igenom hur vi kan förkorta eller förlänga bråktal, samt hur vi adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar bråktal Bråk och procent - Matematik. Mål för betyg E. Du skall kunna storleks ordna olika bråk. Du skall kunna förkorta och förlänga bråk. Du skall kunna räkna ut procentsatsen. Du skall kunna förstå och använda procent vid jämförelser. Du skall kunna addera, subtrahera och multiplicera bråk

Din digitala matematikportal till alla årskurser i grundskolan. Matematikportalen hjälper alla i skolan - både elever, lärare och föräldrar. Du kan på Matematikportalen träna flera former av matematik Bråket har fortfarande samma värde och samma kvot. Det här kallas för att förlänga ett bråk. Som i nästan all matematik kan man göra det vi precis gjorde med multiplikation baklänges, genom att använda division. Då kallas det att förkorta ett bråk Därför undersöker vi bråken var och ett för sig. Bråket $\frac14$ är redan förkortad så långt det går. Det vet vi eftersom vi har ett i täljaren. Bråket $-\frac{2}8$ går att förkorta. Om vi dividerar täljare och nämnare med två får vi $-\frac{1}4$

Lär dig Multiplicera och dividera bråk - (Högstadiet, Ma 1

 1. Förkorta och mutiplicera bråk. 1) kunna multiplicera bråk 2) kunna förkorta bråk(så långt som möjligt)
 2. Täljarna bildar tillsammans en ny täljare och nämnarna bildar en ny nämnare och vi får ett helt nytt bråktal som i detta fall redan står i sin enklaste form då det inte går att förkorta. b) När man ska multiplicera ett heltal med ett bråk så får vi tänkas oss även heltalet som ett bråk. 1/1 är ju 1. Därför är 2/1 lika med 2
 3. eller förkorta bråk? Självklart, lille vän. Om du t.ex. ska jämföra två bråk och tala om vilket som är störst. Då är det kalasbra att kunna förlänga och förkorta. Exempel: Förläng 5 4 med 2 (Multiplicera både täljare och nämnare med 2) Alltså: 10 8 2 5 2 4 = ⋅ ⋅ Exempel: Förkorta 15 6 med

Räkna med bråk - Dataverktyg Onlin

 1. Förkorta så lång det går och svara i blandad form. Facit addition och subtraktion av bråk. Multiplikation heltal och bråk. Multiplikation av två bråk. Facit multiplikation med bråk. Division av två bråktal. Facit Division av två bråk. Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest
 2. För att skriva ett bråk i enklaste form så ska man försöka hitta den mista formen man kan skriva det i genon att förkorta med något tal som finns i båda nänaren och täljaren. Har man exempelvis 4/6 så kan man direkt (eller efter lite träning) se att man kan dividera både nämnaren och täljaren med 2 för att förkorta ner talet det blir då rent matematisk
 3. När du adderar eller subtraherar bråktal måste bråken alltid ha samma nämnare. Det betyder att du måste förlänga/förkorta bråken så att nämnarna bli samma. Exempel 1 + Vi kan inte lägga ihop femtedelar och tredjedelar, så vi förlänger bråket så att båda termerna har nämnare 15

Alltså skriva heltalet 15 som ett bråk, 15/1, för att lättare se hur du kan/får förkorta. Bråkräkning tycker många är svårt, men det lönar sig att repetera detta, särskilt då man kommer upp i mattekurserna. Se teori här(addition och subtraktion) samt här (multiplikation och division Instruktioner till Bråk - träna och jämför. Träna först på att känna igen de olika bråken i nivå 1 och 2. I nivå 3 blir det lite klurigare: Vilket bråk är störst? Ta hjälp av bilderna, och kom ihåg att delarna i ett bråktal måste vara lika stora V 11 Bråk och procent. Mål. När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna: jämföra storleken på olika bråk. förkorta och förlänga bråk. räkna ut procentsatsen. förstå och använda procent vid jämförelser. addera, subtrahera och multiplicera bråk Multiplicera bråk. När man dividerar två bråktal med varandra vänder man på det andra bråket och byter ut divisionen till multiplikation. Tänk på att alltid svara i enklast form, det vill säga förkorta alltid svaret och svara i blandad form om möjligt. Procent

Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000. 7C - Förkorta bråk. 7C - Förkorta bråk (lite svårare) 8A - Förlänga bråk. 8A - Förlänga bråk (lite svårare) Växla mellan bråkform och blandad form. 4B - Från blandad form till bråkform. 4C - Från bråkform till blandad form Multiplikation av bråk Betrakta en 10 x 10-ruta som en hel och mindre rutor som bråkdelar av denna. Exemplet i figur 2 motsvarar nu (1 + 6/10) · (2 + 4/10). Det ligger nära till hands att förkorta och rutnätet ger stöd för att slå ihop två rutor till en för att skriva om multiplikationen till (1 + 3/5) · (2 + 2/5) Metoder i detta avsnitt. · Förlänga och förkorta bråk. · Addera och subtrahera bråk. · Multiplicera bråk. · Beräkna andel i procent. · Beräkna delen i procent. · Beräkna det hela. Jämföra bråk Subtraktion med bråktal (skriv om till gemensam nämnare och förkorta) Vilken täljare passar i uttrycket. Addition med bråktal (skriv om till gemensam nämnare och förkorta) Omvandla decimaltal till bråktal (tal mellan 0 och 1) Omvandla procent till bråktal. Multiplicera ett bråktal med ett heltal (förkorta svaret

Matematik - Förlängning och förkortning av bråk

Förkorta och förlänga bråk - om-matemati

 1. Bråk. Introduktion bråk. Bråkform och blandad form. Förlänga och förkorta bråk. Jämföra bråk. Beräkna andelen i bråkform av det hela. Addition och subtraktion med bråk. Multiplikation med bråk
 2. Eleverna har bl a tränat på att förlänga och förkorta bråk. (Favoritmatematik, kap 2) För att tydligt kunna visa att till exempel 1/2 är lika mycket som 2/4 , 3/6, 4/8, 5/10, 6/12 osv skapade jag bråkcirklar som barnen enkelt kan laborera med
 3. Bråk []. Ett bråk (av det tyska ordet brok som betyder bruten) är ett uttryck som återger förhållandet mellan två tal. Talet ovanför strecket kallas täljare och talet nedanför strecket kallas nämnare.Strecket kalls för bråkstreck. Alla rationella tal kan skrivas som bråk. Ett bråk är en division mellan uttryck som innehåller heltal men inte decimaltal
 4. Tiosystemet (multiplikation och division med 10, 100 osv) Årskurs 8. Mer om att multiplicera bråk. Multiplicera ett bråk med ett heltal. Multiplicera två bråk. Olika bråk men lika stor del. Här har du en hjälpräknare när du ska förkorta bråk så långt som möjligt
 5. Multiplikation mellan två bråk: multiplicera nämnarna med varandra och täljarna med varandra. Har två bråktal samma nämnare kan man addera/subtrahera dem direkt, har de olika nämnare kan man ge dem samma nämnare genom att förlänga/förkorta. Lektion 3: Bråktal Till denna lektion är det två videos om bråk. Video 1: Bråkta
 6. Åk 7: Kunna teckna ett bråk till en figur. Räkna med bråkform, blandad form och decimalform. Kunna säga vilket bråk som är störst. Addera och subtrahera bråk med samma nämnare eller olika nämnare. Kunna lösa problemlösning med hjälp av bråk. Förhållanden-proportioner. Förkorta och förlänga bråk
 7. mattebok, 1b. 3/10 av befolkningen insjuknar i influensa i ett samhälle. 3/10 delat på 5/6 = 3/10 * 6/5 vilket resulterar i att man har 18/50 för att sedan försöka förkorta bråket

Förlänga och förkorta bråk mattestuga

 1. Träna Enkla bråk, Bråk och Procent i Matematik gratis. Lär dig på 7 nivåer. Allt du kan tänka dig om enkla bråk, bilder, decimalform och procent. Jobba
 2. iräknare avrundar då och om man räknar för hand kan man se när man får samma upprepningar bland decimalerna. En enkel metod är att kunna några bråktal utantill och sedan använda dem när man ska räkna
 3. förkorta cancel dividera täljare och nämnare med samma tal 15 ___= 18 15/3 ____ = 18/3 5 __ 6 förlänga expand multiplicera täljare och nämnare med samma tal 5 __ 6 = 5 · 3 ____= 6 · 3 15 ___ 18 förenkla simplify förkorta bråket så mycket som möjligt multiplikativ 1 invers, invertera reciprocal, inverse, 2 to invert 5 __ är invers.
 4. Bråk från grunden Blandad form och bråk Förlänga och förkorta bråk Addition och subtraktion av bråk Att jämföra bråk Multiplikation och addition i blandad form Mer om multiplikation av bråk Räkna med bråk Räta linjens ekvation Varför har oftast lärare och elever en annan inställning till mattelektionerna? De räknar med bråk
 5. I det här avsnittet kommer vi att utforska bråk konceptuellt och addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk

Förlänga bråk cirklar - linjar; Förkorta bråk cirklar - linjar. Förkorta bråk (Interactive Maths)..... Ny 2016-02-27; Minsta gemensamma nåmnaren; Jåmför bråk. Endast bråkform; Bråkform och blandad form; Addition och subtraktion av bråk. Addition av bråk cirklar - linjar; Addition - samma nämnar Addera, subtrahera, multiplicera och förkorta bråk. Bråkform och blandad form. Allt i samma kortlek! 126 SEK st. Kortspel - Procent Art.nr: 19231 En förändring från fyra till fem, är det +25%? Träna procenträkning med hjälp av en kortlek. 126 SEK st. Kortspel - Uttryck. Förlänga och förkorta bråk. Om uppspelningen inte startar snart kan du prova att starta om enheten. Videor du tittar på kan läggas till i tv:ns visningshistorik och påverka tv-rekommendationerna. Undvik detta genom att avbryta och logga in på YouTube på datorn Förkorta bråk. 7 frågor. Öva. Jämföra bråk. Lär dig. Jämföra bråk med > och < symboler (Öppnar en ruta) Multiplicera heltal och bråk. Multiplikation som skalning. Starta quiz. Multiplikation av bråk. Lär dig. Intro: multiplikation 2 bråk (Öppnar en ruta) Multiplicera 2 bråk: bråkmodel

Förlängning och förkortning av bråk - YouTub

Förläng eller förkorta. Gör av rektangeln blå, Multiplicera ett heltal med ett bråk. Ringa in Vilken multiplikation i rutan ger svaret __ 3 1 __ 4 3 · 15= · 12 = __ 5 2 __ 3 2 50 __ Höga Trampolin Bråk och procent. än mycket implicit) för sambandet mellan multiplikation och division i den ikoniska representationen. Detta upprepas också i uppgift 1 där den ikoniska representationen visar både en division och en multiplikation. och bråkform π bråk, förkorta till enklaste bråkform ♥ π. Taluppfattning åk 8 (Länk till PDF) Räkna med bråk och potenser Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning v.40 Vi arbetar med 4.4 Addition och subtraktion av bråk. Gör 2 nivåer. Här kommer ni använda er kunskap om att förlänga och förkorta bråk för att kunna få samma nämnare på bråktalet innan ni adderar eller subtraherar

Bråk och procent - Matematik - Weebl

Förlänga och förkorta bråk | mattestugan. Matematik - Division med bråk. Pin on Matte. Högstadiet. Att räkna med bråktal - Multiplikation och division Pedagogisk planering i Skolbanken: Multiplikation, division Begreppshandbok - Matematik i förskolan Begreppshandboken Dividera bråk - (Åk 8, Åk 9, Matte 1) - Eddler Multiplicera bråk med heltal När du multiplicerar ett bråktal med ett heltal använder du dig av att exempelvis $3=$ 3 = $\frac {3} {1}$ 3 1 eller $5=$ 5 = $\frac {5} {1}$ 5 1 . Så du skriver först om heltalet till bråkform och sedan beräknar du multiplikationen. MGN för de två första bråken är 6 = 2 * 3 för att få MGN för alla. Öva på Matteva: Upatta storleken av bråk (flash). Öva på Matteva: Grundövningar gällande bråk. Förkorta och förlänga, ändra mellan blandad form och bråkform. Öva på Matteva: Ändra mellan bråk och decimaltal . Öva på Matteva: Bråkmemory (flash). Övar att förkorta och förlänga Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Bråk år 3-6. Maximala antalet poäng (21 kunskapspoäng) uppnås när du klarat alla 21 nivåer. En bronsmedalj får du när du klarat en nivå 2 gånger och en silvermedalj efter 5 klarade omgångar. En guldmedalj får du när du klarat en nivå 10 gånger. I spelet Bråk år 3-6 kan du totalt. Multiplicera med 10. Kan en concept map hjälpa oss att hjälpa? Taluppfattning är. Matte är inte ett göra-ämne! B. Det där med räkning - när, var, hur - och varför

Förkorta Och Förlänga Bråk | Educreations. Addition och subtraktion av bråktal (Högstadiet, Ma 1) - Eddler. Lär dig Multiplicera och dividera bråk - (Högstadiet, Ma 1) - Eddler. GENOMGÅNG 1.3 TAL I BRÅKFORM. Delbarhetsregler Alla jämna. besvarad 2014-03-23 12:42. Hej! Högerledet är ett bråk, så där finns redan en nämnare. När vi då ska dela HL på ett tal till, behöver vi inte skapa ännu en nämnare och ännu ett bråkstreck. Istället kan vi multiplicera in talet i den nämnare som finns, så blir täljaren delad på det talet också. Matematiskt kan detta skrivas. Bråket förkortas då genom att dela varje term med den största gemensamma delaren för alla termer. Summan av termerna räknas alltså inte ihop och tanken med detta är att det ska kunna användas för att förkorta bråk som innehåller variabler där det är omöjligt att slå ihop termerna ; Multiplikation och division av bråk

Matematik - Förlängning och förkortning av bråk: Exempe

Filmer och förövningar om tal: Filmer: Förövningar: Film om positionssystemet Förövning - Positionssystemet Film om multiplikation och division med 10, 100 och 1000 Förövning - Multiplikation och division med 10, 100 och 1000 Film om prioriteringsregler Förövning - Prioriteringsregler Film om att räkna med negativa tal: addition och subtraktion Förövning - Räkna med. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Nu visar en ny avhandling att kikhosta kan förkorta livslängden.; För att förkorta tiden i sysslolöshet måste kommunerna bli mer aktiva och Arbetsförmedlingen ges möjlighet till tidigare insatser Målet med dagens lektion är att vi kan förkorta och förlänga bråk och kunna växla mellan blandad form och bråkform. När du ska öva i Y-boken så kan du följa den gula länken om du behöver stöttning för att komma igång med ditt arbete ( filmade genomgångar av de första uppgifterna ) Grön Multiplicera ett bråk med ett heltal s. 149. Grön Multiplicera två bråk s. 150. Grön Mer om att multiplicera bråk s. 151. Grön Blandat med bråk s. 152. Blå Bråk s. 156. Blå Förlänga och förkorta s. 157. Blå Det hela är 100 % s. 158. Blå Hur många procent s. 159. Blå Mer om procent s. 160-161

Förlänga och förkorta bråk: Spela gratis - Elevspe

Addition och subtraktion av bråk olika nämnare mattestuga

Multiplicera bråk med heltal - YouTube